Siostry Klaryski, ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków tel. (012) 422 16 12 tel/fax (012) 429 52 87
 


Archiwum kroniki

Ważniejsze wydarzenia we Wspólnocie

Styczeń 2009

Śpiewem „Ojcze nasz” i „Pod Twoja obronę” weszłyśmy w Nowy Rok, w czas, który Bóg daje nam, by wzrastać w miłości.
W południe przyjęłyśmy za pośrednictwem TV papieskie błogosławieństwo Urbi et Orbi.
6 stycznia w uroczystość Objawienia Pańskiego poświęciłyśmy cele i inne pomieszczenia klasztoru w radosnym obrzędzie, któremu towarzyszył śpiew kolęd i kłęby kadzidła. O 16.30 została odprawiona Msza św. z udziałem seminarium Ojców Franciszkanów, z racji kolędy Matki Ksieni. Oprawę muzyczną przygotował zespół Fioretti.
Kolejna okazja do kolędowania to odwiedziny J. Em. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego w Niedzielę Chrztu Pańskiego.
Styczeń to również miesiąc zdobywania wiedzy. Od 12 dnia miesiąca przez trzy tygodnie trwa studium teologiczne u Sióstr Bernardynek, na które tradycyjnie przyjeżdżają 3 siostry ze Starego Sącza. Od nas wychodzą na ul. Poselską 4 siostry. 10 stycznia konferencję na dzień skupienia głosił o. Mariusz Kozioł. Podjął temat pokory. 12 stycznia serię wykładów z patrologii rozpoczął o. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap. 14 stycznia zakończył wykłady z teologii moralnej ks. dr Krzysztof Gryz. 13 stycznia wysłuchałyśmy kolejnej konferencji ks. prof. Romana Pindla. Mówił o wspólnocie na podstawie Listów św. Pawła.

Grudzień 2008

8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP trwałyśmy na modlitwie adoracyjnej od rana do godz. 13.00. Również 16 grudnia, podczas całodziennej adoracji modliłyśmy się o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.
24 grudnia w Kwartalny Dzień Pokuty trwała całodobowa adoracja i modlitwa za Kościół. Ta adoracja od rana „wycisza” przedświąteczne przygotowanie i nastraja wigilijny dzień na spotkanie z Nowonarodzonym w tajemnicy Wcielenia i Eucharystii. Po I Nieszporach, zgromadzone w refektarzu, składamy sobie życzenia (rozpoczyna je Matka Ksieni), łamiemy się opłatkiem i zasiadamy do wieczerzy wigilijnej. Serdeczne gesty i radość we wspólnocie są pewnym znakiem, że Jezus narodził się dla nas prawdziwie. Ta życzliwa atmosfera, radosne kolędowanie, świąteczny rytm dnia trwają przez całą Oktawę BN i dłużej, do 6 stycznia.
Stary Rok zakończyłyśmy Mszą św. i nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym 31 grudnia o godz. 17.00 oraz okolicznościowymi modlitwami o 23.30.

Listopad 2008

2 listopada przeżyłyśmy dzień skupienia w atmosferze modlitewnej łączności z naszymi bliskimi zmarłymi. O. Mariusz OFMConv. wygłosił konferencję na temat napomnień Św. Franciszka dotyczących posłuszeństwa.
4 listopada po południu trwały warsztaty z komunikacji interpersonalnej z ks. dr. Jerzym Smoleniem "Przerabialiśmy" negatywne myślenie o sobie oraz komunikacje pozawerbalną.
10 listopada rozpoczęła się nowenna ku czci Bł. Salomei. W tym roku Msze św. nowennowe o godz. 17.00 celebrowali: o. Paweł Dybka OFMConv., o. Czesław Raczek OFMConv., ks. Robert Bieleń, ks. inf. Janusz Bielański, o. Tomasz Gałuszka OP, o. Janusz Pałka OFMCap., o. Krzysztof Niewiadomski OFMCap., o. Artur Machała OFM, o. Henryk Gajzler OFM, o. Stanisław Glista OFMConv.
W Święto Bł. Salomei Msze św. celebrowali: J. Em. Ks. Kard. Franciszek Macharski, ks. Andrzej Fryźlewicz, o. Adam Sulikowski OP i o. Stanisław Glista OFMConv.

17 listopada świętowałyśmy uroczyście imieniny naszej Matki Ksieni. Wieczorem młodsze siostry odegrały piękne przedstawienie o św. Antonim.
21 listopada s. Agnieszka Kurzyca złożyła śluby wieczyste podczas Mszy św. celebrowanej przez o. Krzysztofa Skibińskiego OFMConv.
Od 26 do 28 listopada przeżywałyśmy dni skupienia przed odnowieniem ślubów zakonnych. Konferencje głosił ks. Rafał Pasternak SDS.
30 listopada, w święto patronalne naszego kościoła trwałyśmy na całodziennej adoracji Najśw. Sakramentu. O godz. 17.00 odbyła się Msza św., której przewodniczył o. gwardian Stanisław Glista OFMConv. Dla nas jest to dzień szczególnej modlitwy za dobroczyńców, dzięki którym doświadczamy Bożej Opatrzności w naszym życiu duchowym i materialnym. W ten dzień wypadła również I Niedziela Adwentu, początek Roku Liturgicznego i czasu przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.

Październik 2008

1 października rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe. W tym roku medytację do ostatniego tygodnia nabożeństw - "Różaniec ze Św. Klarą" ułożyła s. Małgorzata Śpiewak.
3 października s. Alicja Kusowska rozpoczęła studia dzienne na Wydziale Historii Papieskiej Akademii Teologicznej, o specjalności Ochrona Dóbr Kultury. S. Joanna Długa kontynuuje studia licencjackie na Wydziale Teologicznym tej samej Uczelni (specjalność: duchowość franciszkańska). S. Zofia Ładna zdobywa umiejętność gry na flecie poprzecznym, a s. Jolanta Śmigowska na fortepianie.
W tym samym dniu obchodziłyśmy nabożeństwo ku czci Św. O. Franciszka - Transitus. O 24.00 odśpiewałyśmy Godzinę Czytań.
5 października, w dzień skupienia trwała całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu. Po nabożeństwie różańcowym o. Mariusz Kozioł, wicerektor seminarium OO. Franciszkanów, wygłosił pierwszą konferencję z serii Napomnienia Św. Franciszka.
7 października, we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Różańcowej, s. Monika Gielarowiec złożyła profesję wieczystą podczas Mszy św. o godz. 10.00. Celebrowali ja o. Bronisław Staworowski i o. Jan Janus. Obecni też byli Bracia zakonni i Rodzina.
12 i 16 października to dni, w których z całym polskim Kościołem wspominałyśmy wybów naszego Rodaka na papieża; modliłyśmy się o Jego beatyfikację i dziękowałyśmy Bogu za dobro dokonane w świecie w czasie tego Pontyfikatu.
21 października ks. Roman Pindel wygłosił nam pierwszą konferencję o Św. Pawle Apostole. Mówił o obchodach Roku Św. Pawła.
22 października ks. Krzysztof Gryz kontynuował wykłady z teologii moralnej. Mówił o przeszkodach ograniczających dobrowolność aktu ludzkiego.
28 października ks. Stanisław Szczepanie omówił w czasie konferencji, jak dary Ducha Świętego wpływają na przeżywanie Eucharystii.

 Wrzesień 2008

8 września odbyły się obłóczyny s. Weroniki Brogowskiej. Podczas Mszy św. konwentualnej zostały poświęcone zakonne szaty dla nowicjuszki. Ceremonia obłóczyn miała miejsce w kaplicy o godz. 14.15
w gronie Wspólnoty. Z wielka radością powitałyśmy "biały welon" i dziękujemy Bogu za dar tej Siostry.
Od 8 do 27 września u ss. Bernardynek na Poselskiej trwa kurs teologiczny, w którym uczestniczą 4 nasze siostry i 3 siostry ze Starego Sącza (w tym czasie mieszkają one w naszym klasztorze).
Siostra Agnieszka Kurzyca od 8 września przebywa w Józefowie koło Warszawy na tygodniowym kursie ikonopisania .

16 września, jak każdego dnia miesiąca, modliłyśmy się o beatyfikacje Sługi Bożego Jana Pawła II oraz w intencjach Ojca św. Benedykta XVI, adorując przez cały dzień Jezusa wystawionego w monstrancji.
18 i 23 września zespół eMGroup nagrywał materiał na prezentację multimedialną o naszym klasztorze.
20 września, razem z Braćmi franciszkanami dziękowałyśmy Matce Bożej - Smętnej Dobrodziejce Krakowa za opiekę nad nami i naszym miastem, w stulecie Jej koronacji.
27 września zakończył się kolejny semestr kursu teologicznego u SS. Bernardynek. Następnego dnia odjechały siostry ze Starego Sącza, które mieszkały z nami przez 3 tygodnie. 28 września powróciła z Hiszpanii s. Franciszka Kotowska. Przebywała ona u klarysek w Carrion de los Condes od stycznia br.

 

 Sierpień 2008

W dniach 2-10 sierpnia przeżywałyśmy uroczystą Nowennę przed uroczystością Św. M. Klary. Msze św. koncelebrowali zaproszeni kapłani: ks. inf. Janusz Bielański, o. Stanisław Glista OFMConv., o. Adam Mączka OFMConv., ks. Marek Głownia, o. Mirosław Sander OP, o. Bronisław Staworowski OFMConv. i ks. Józef Gubała. Dwa ostatnie dni Nowenny to Triduum Eucharystyczne. Adoracja Najśw. Sakramentu w tych dniach jest aktem szczególnego dziękczynienia
i uwielbienia Boga za dar naszego powołania.
11 sierpnia Mszę św. konwentualną o godz. 7.00 celebrował o. prowincjał Jarosław Zachariasz oraz o. Jan Maria Szewek OFMConv. We Mszy uczestniczyli pracownicy TV i w ich intencji była ona sprawowana. Było to również świętowanie 50. rocznicy ogłoszenia Św. Klary patronką telewizji.
18 sierpnia gościłyśmy na kolacji J. Em. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego. Ksiądz Kardynał
w serdecznej rozmowie podzielił się wspomnieniami
o Słudze Bożym Ojcu Świętym Janie Pawle II. Wspominał też własne chwile życia w posłudze Rektora i Ordynariusza Diecezji. Miłe spotkanie zakończyliśmy modlitwą w kaplicy.
W dniach 20-23 sierpnia w naszym kościele koncertował skrzypek Jacek Frydrych, profesor Konserwatorium w Biarritz (Francja), pochodzący
z Krakowa. Miałyśmy okazję posłuchać utworów J. S. Bacha, N. Paganiniego i Isa?a w mistrzowskim wykonaniu tego Artysty.
24 sierpnia rozpoczęły się ośmiodniowe rekolekcje prowadzone przez o. Artura Wennera SJ. Był to drugi tydzień ćwiczeń ignacjańskich, w którym uczestniczyło 9 sióstr.

Lipiec 2008

W tym miesiącu łączyłyśmy wakacyjny wypoczynek (program dnia przewidywał późniejsze wstawanie)
z porządkami w klasztorze, które są częścią przygotowań do uroczystości Św. M. Klary. Siostry wykonały kilka kompletów bielizny kielichowej oraz wyhaftowały i uszyły ornat oraz stuły.
W połowie lipca odwiedzili nas bracia franciszkanie
z Kenii, w towarzystwie o. Jana Łempickiego OFMConv. z prowincji gdańskiej, wieloletniego misjonarza.
19 lipca łączyłyśmy się duchowo, również dzięki transmisji w TV, z Ojcem św. i młodzieżą zgromadzoną w Sydney.
30 lipca obchodziłyśmy 92. urodziny Matki Anny Krukar, byłej Ksieni i Jubilatki.

Czerwiec 2008

2 VI kolejny raz gościłyśmy o. Prowincjała, tym razem na poświęceniu nowej sali rekreacyjnej dla wspólnoty oraz pomieszczeń dla Nowicjatu. Kiedyś tę część naszych zabudowań użytkowało Wydawnictwo "M", a teraz została ona wyremontowana i włączona do klauzury.
Tego samego dnia 4 Braci neoprezbiterów odprawiło dla nas Mszę św. prymicyjną.
3 VI Pogotowie zabrało do szpitala s. Magdalenę Mazur. Po dziesięciu dniach Siostra wróciła do klasztoru, bardzo słaba.
18 VI nad ranem odeszła do Pana cicho i spokojnie, w wieku 93 lat życia, 69 w zakonie, w tym ponad 40 lat żyła  w Grodzisku-Skale koło Krakowa.
W dniach 27-30 czerwca gościłyśmy ks. Michael'a Zaufal z parafii św. Błażeja w Chicago.

Maj 2008

2 maja przyjechała z Ghany nasza misjonarka
s. Jadwiga Jarosz, na kilkumiesięczny wypoczynek.
3 maja o. Jarosław Zachariasz, prowincjał, poświęcił naszą kaplicę, w której przez niemal dwa lata trwał kapitalny remont i renowacja zabytkowego wyposażenia.
W maju kontynuował swoje wspaniałe wykłady z teologii moralnej ks. dr Krzysztof Gryz. Konferencje głosił również o. dr Marian Gołąb, rektor oraz ks. Stanisław Szczepaniec.
Najważniejszym wydarzeniem miesiąca były rekolekcje (13-20 V) prowadzone przez o. Bogdana Kocańdę OFMConv., które ożywiły w nas wielkie pragnienia.
W Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej trwałyśmy cały dzień na adoracji P. Jezusa wystawionego w kościele. Natomiast następnego dnia, 23 V, rozpoczęłyśmy codzienną adorację w kaplicy. P. Jezus wystawiany jest w kustodio-monstrancji na kilka godzin dziennie przez Matkę Ksieni.

Kwiecień 2008

 

W trzecią rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II modliłyśmy sie razem z naszymi chorymi siostrami podczas Mszy św. sprawowanej w celi s. Magdaleny, która od wielu miesięcy nie wstaje z łóżka. W 14. dniu miesiąca w naszym kościele odbyło się nabożeństweo ekumeniczne z udziałem duchownych i wiernych  różnych Kościołów. Wysłuchałyśmy Słowa Bożego i kazania o trudnej jedności, która jest darem Boga, ale wymaga uczynków miłości. 17 kwietnia nasi Bracia Franciszkanie wybrali nowego prowincjała. Przez modlitwę towarzyszyłyśmy im w czasie kapituły wyborczej. 19 kwietnia odbyło się miłe spotkanie z kustoszem Kustodii w Kenii, o. Tadeuszem Brzozowskim, który opowiadał o swojej pracy misyjnej i o planach tworzenia narodowego sanktuarium Maryjnego w Subukia. 26 kwietnia Mszę św.  konwentualną celebrował o. Jarosław Zachariasz, prowincjał. Prosił nas o modlitwę o ducha pokuty dla Braci. Po Mszy św. miało miejsce bratersko-siostrzane spotkanie w rozmównicy. 28 kwietnia, o godz. 18.00 odprawiona została  Msza św. dla absolwentów Technikum (rocznik 1958), które mieściło sie w budynku naszej dawnej szkoły.

Marzec 2008

Był to miesiąc bardzo pracowity, w którym dużo czasu poświęciłyśmy na przygotowanie do Świąt Wielkanocnych. Przygotowywałyśmy sie zarówno zewnętrznie (porządki) jak i duchowo (konferencje, nabożeństwa...). Triduum Paschalne przeżyłyśmy w skupieniu, uczestnicząc w uroczystej liturgii i adoracji Najśw. Sakramentu w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim. Ostatni tydzień miesiąca to radosny czas Zmartwychwstania Pańskiego, w którym również była okazja na odpoczynek.
Rozpoczęły się wykłady ks. dr. Krzysztofa Gryza  z teologii moralnej. 30 marca, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, łączyłyśmy się z pątnikami zgromadzonymi w Łagiewnikach na błagalnej modlitwie do Boga, bogatego w miłosierdzie.

 

Luty 2008

 
2 lutego, po nieszporach, miał miejsce uroczysty obrzęd "rozbierania szopki", zakończony błogosławieństwem XIV. wiecznymi figurkami Matki Bożej i Św. Józefa. 6 lutego, posypanie głów popiołem i śpiew Gorzkich Żalów wprowadziło nas w klimat nowego okresu liturgicznego. 10 lutego z radością witałyśmy Matkę Ksieni i s. Jolantę Bąk, które szczęśliwie wróciły z Ghany. W dniach 21-29 lutego 9 sióstr podjęło ćwiczenia duchowe św. Ignacego, które poprowadził o. Dariusz Wiśniewski SJ. Dla wszystkich sióstr był to czas większego wyciszenia i okazja do wysłuchania dobrych wprowadzeń do medytacji.

 

Styczeń 2008

 
W pierwszy dzień stycznia, za pośrednictwem TV przyjęłyśmy papieskie błogosławieństwo URBI ET ORBI i z nadzieją rozpoczęłyśmy nowy rok kalendarzowy. 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, przy śpiewie kolęd, przeszłyśmy cały klasztor, święcąc i okadzając cele i inne pomieszczenia. O godz. 16.30 uczestniczyłyśmy we Mszy św. razem z braćmi z seminarium OO. Franciszkanów. Po Mszy św. było wspólne kolędowanie z udziałem zespołu Fioretti.W dniach 7-19 stycznia najmłodsze siostry uczęszczały na wykłady na Studium Teologicznym u SS. Bernardynek.14 stycznia Matka Ksieni i s. Jolanta Bąk wyjechały na 4 tygodnie do klasztoru misyjnego w Ghanie.

 

Grudzień 2007

 
Czas Adwentu, z radosnymi odwiedzinami Św. Mikołaja, z adoracją 8 i 16 grudnia, z przedświąteczną krzątaniną, upłynął szybko. 24 grudnia jest naszym Kwartalnym Dniem Pokuty, więc w ciszy i skupieniu trwałyśmy na adoracji, aż do rana dnia następnego, z przerwą na uroczyste nieszpory, wigilijną wieczerzę i Pasterkę o północy. 25 grudnia miało miejsce kolędowanie (na mrozie...) z braćmi, którzy przyszli do nas ze zwierzątkami z żywej szopki. 2 tygodnie poświąteczne były czasem świętowania i dłuższego odpoczynku. 31 grudnia zakończyłyśmy Stary Rok Mszą św. o godz. 17 z eucharystycznym nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym.

 

Listopad 2007

 
Pierwsze dni tego miesiąca wypełnione były liturgiczną i osobistą modlitwą za zmarłych. W wirydarzu, w ciągu dnia i nocy paliły się świece i znicze, jako znak naszej wiary w tajemnicę świętych obcowania.
W dniach 6-13 XI odprawiałyśmy rekolekcje ignacjańskie (I tydzień), prowadzone przez o. Artura Wennera SJ. Od 10 do 18 XI trwała Nowenna przed Świetem bł. Salomei, pierwszej Polki-klaryski i naszej duchowej Matki. Podczas Nowenny wzywałyśmy jej wstawiennictwa modląc sie w intencjach Kościoła i świata. 19 XI, w sam dzień Święta trwała adoracja Najświetszego Sakramentu. Dwa dni wcześniej, 17 XI radośnie obchodziłyśmy dzień imienin naszej Matki Ksieni. 20 XI, w przeddzień święta Ofiarowania NMP, zgodnie z wieloletnią tradycją, odwiedziły nas siostry z WIK-u. 24 XI, do klasztoru klarysek w Galway wyjechała na 4 miesiące s. Agnieszka Kutyna, w celu nauki j. angielskiego, przed wyjazdem na misje do Ghany. W dniach 26-28 XI trwały dni skupienia, po których 29 XI, w święto Wszystkich Świetych Zakonu Franciszkańskiego odnowiłyśmy naszą konsekrację zakonną. Konferencje na temat ślubów głosił o. Paweł Sroka OFMConv. Miesiąc listopad kończy się uroczystością patrona naszego kościoła, św. Andrzeja Apostoła. Po całodziennej adoracji uczestniczyłyśmy w celebracji Mszy św., której przewodniczył ks. bp Józef Guzdek. Uroczystość ta jest dla nas szczególną okazją, by modlić się za dobroczyńców naszego kościoła i klasztoru.

 

Październik 2007

 
 Miesiąc modlitwy różańcowej. W czasie eucharystycznych nabożeństw szczególnie gorąco modliłyśmy się za naszą Ojczyznę przed wyborami do Parlamentu oraz za misje w Tygodniu Misyjnym, również za nasz klasztor misyjny w Ghanie.
 
4 października - świętowanie uroczystości św. Franciszka rozpoczęłyśmy w wigilię śpiewając Transitus. W czasie całodziennej adoracji Pana Jezusa gorąco modliłyśmy się za Zakon św. Biedaczyny, wypraszając dobre owoce franciszkańskiego Jubileuszu (2005-2009).
 
14 października gościłyśmy Generała, o. Marko Tasca razem z o Jackiem Ciupińskim - asystentem generalnym, z o. Danielem Pietrzakiem - sekretarzem generalnym ds. formacji oraz o. Jarosławem Zachariaszem - sekretarzem prowincji krakowskiej. Braterskie spotkanie w rozmównicy trwało 1 godzinę.
 
20 października wstąpiła do klasztoru aspirantka Ewa Rudka, a 27 rozpoczęła postulat. Życzymy jej Bożego błogosławieństwa i łaski dobrego rozeznania swojego powołania.
 
28 października o. Marek Hałambiec i o. Bogumił Stachowicz, którzy w tym roku obchodzą swój złoty jubileusz kapłaństwa, odprawili u nas Mszę św.
Z wdzięcznością za ich kapłańską i braterską posługę naszej wspólnocie modliłyśmy się o błogosławieństwo Boże dla dostojnych Jubilatów. Oni zaś modlili się w naszych intencjach, dziękując za naszą siostrzaną obecność.
 
29 października uczestniczyłyśmy (po raz drugi)
w warsztatach edukacyjnych z psychologii komunikacji prowadzonych przez ks. dr. Jerzego Smolenia, kapłana diecezji tarnowskiej.

Wrzesień 2007
 
W niedzielę, 2 września, dniem skupienia zakończyłyśmy czas letniego odpoczynku i rozpoczęłyśmy kolejny miesiąc naszej służby w Kościele.
Od 10 do 29 września trwa jesienny cykl wykładów w Studium Teologicznym u Sióstr Bernardynek. Gościmy w tym czasie 3 siostry ze Starego Sącza, które uczestniczą w kursie. Z naszej wspólnoty uczęszcza tam 5 sióstr.
16 września to dzień naszej adoracyjnej modlitwy o beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II. W tym dniu modlitwą wspieramy również Ojca Św. Benedykta XVI w Jego służbie Kościołowi.
24 września przeżywamy jako Dzień Pokuty. W tym czasie trwa całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, jest post i modlitwa. Dzień ten ofiarujemy Bogu jako wynagrodzenie za grzechy, modlimy się za duchowieństwo
i świeckich członków Kościoła.

Sierpień 2007

W dniach od 2 do 10 sierpnia, przez Nowennę przygotowywałyśmy się do obchodów uroczystości Św. Klary. Zakończenie Nowenny z udziałem ks. kard. Stanisława Dziwisza wypadło bardzo uroczyście. Po nabożeństwie ks. Kardynał, jego sekretarz ks. Dariusz Raś oraz gwardian - o. Andrzej Zając nawiedzili nasz klasztor i razem zjedliśmy kolację. 11 sierpnia, przez uroczystą celebrację liturgii i Eucharystii, całodniową adoracje i radosne akty życia siostrzanego, uwielbiłyśmy Boga za nasze powołanie, modląc się za Kościół, nasze siostry klaryski na całym świecie i polecałyśmy Św. Klarze - patronce telewizji wszystkich pracowników mediów. Od 12 sierpnia do końca tego miesiąca został nieco zmieniony program dnia (na wakacyjny). Ten czas posłuży nam do odpoczynku i nabrania sił do ofiarnego życia. Przeżywane w tym czasie uroczystości, całodzienne adoracje i ciche modlitwy włączają nas w modlitwę pielgrzymów udających się do maryjnych sanktuariów. W tym czasie pamiętamy też o wszystkich, którzy podjęli trud zmagania się ze swoją słabością i nałogiem. 28 sierpnia pożegnałyśmy nasze siostry misjonarki: s. Barbarę Abrahamek i s. Marię Kulig, które przez prawie trzy miesiace odpoczywały, leczyły się i umacniały rodzinne i siostrzane więzy w Polsce.

Wielki Post 2007

W środę zwaną Popielcem rozpoczęłyśmy wraz z całą wspólnotą Kościoła czas postu, który ma nas przygotować do owocnego celebrowania męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Te czterdzieści dni upłyną w większym skupieniu, milczeniu, intensywniejszej modlitwie i duchowej bliskości ze Zbawicielem oraz wszystkimi cierpiącymi. Oznacza to również podjęcie postu i wstrzemięźliwości w pokarmach, rezygnację z przyjmowania wizyt , a także z rozmów telefonicznych i wysyłania listów.
Wielki Post zastaje nas również przy nowych posługach, które rozdzieliła pomiędzy nas na jednej z pierwszych kapituł nasza nowa Matka Ksieni.
Kapituła to zebranie wszystkich sióstr o ślubach wieczystych należących do wspólnoty klasztoru. Podczas kapituły omawia się ważne dla klasztoru sprawy i podejmuje dezyzje. Każda siostra może wyrazić swoją opinię lub oddać głos w tajnym głosowaniu.


2007. 02. 09 Kapituła konwentualna dla wyboru nowej Ksieni
Wraz z zakończeniem trzyletniej posługi naszej Matki Ksieni Alicji Kusowskiej odbyłyśmy spotkania z przedstawicielem Arcybiskupa Metropolity krakowskiego. Podjęłyśmy też ufną i wytrwałą modlitwę do Ducha Świętego o pomoc w wyborze nowej Matki Ksieni.
Na kapitule dokonałyśmy wyboru s. Elżbiety Sander, która przyjęła tę posługę. Polecamy Najświętszej Trójcy naszą nową Matkę i życzymy obfitości Bożej łaski, opieki Najświętszej Dziewicy, Królowej Zakonu Serafickiego, oraz wstawiennictwa naszych świętych - Franciszka, Klary i Salomei.

2007. 02. 02 Ofiarowanie Dziecięcia Jezus w świątyni jerozolimskiej
W dniu, w którym Maryja i Józef przynieśli Dziecię Jezus do świątyni jerozolimskiej, aby Je poświęcić dla Boga, wspólnota Kościoła przedstawia Bogu wszystkich konsekrowanych, modląc się za nich.
Dziękujemy za wszyskie oznaki przyjażni i pamięci w modlitwie.
W dniu tym uczestniczyłyśmy w uroczystej Eucharystii, podczas której s. Joanna złożyła na ręce Matki Ksieni swą wieczystą profesję rad ewangelicznych według reguły Zakonu św. Klary. Przewodniczył tej Eucharystii o. Piotr Gryziec (OFM Conv), a udział wzięli także bracia franciszkanie oraz Rodzina i przyjaciele naszej Siostry.

Boże Narodzenie 2006
Otrzymaliśmy wielki dar Boga - narodzenie się Bożego Syna Jezusa Chrystusa, który spełnia nasze pragnienie "bycia zbawionym". Radosny nastrój towarzyszy nam w chwilach osobistej modlitwy, adoracji, wstawiennictwa. W modlitwie liturgicznej brzmią melodie brewiarzowe napisane właśnie dla tego okresu w roku kościelnym.
Dziękujemy za łączność w modlitwie. Dziękujemy za wszystkie życzenia i pozdrowienia. Niech Bóg sam je wynagrodzi swą łaską.
Pięknym przeżyciem tych dni jest też wspólne celebrowanie Eucharystii z naszymi braćmi oraz "Kolęda", z jaką przychodzą do nas o. Rektor i bracia z seminarium franciszkańskiego.
Według małopolskiej tradycji śpiew kolęd i pastorałek towarzyszy nam nadal, gdyż razem ze świętymi Józefem i Maryją oczekujemy na wydarzenie Ofiarowania Dziecięcia Jezus w świątyni jerozolimskiej i poświęcenia ich pierworodnego syna dla Boga.

Adwent 2006
Tegoroczny czas Adwentu był bardzo krótki: cztery adwentowe niedziele objęły niewiele ponad 20 dni. Nasze oczekiwanie na Emmanuela niosło w sobie większe skupienie, podjęcie postu i wstrzemięźliwości w pokarmach, rezygnację z przyjmowania wizyt i rozmów telefonicznych, a także wysyłania listów. Ograniczyłyśmy nasze kontakty do spraw rzeczywiście koniecznych. Uroczystość Maryi Niepokalanej, Królowej Zakonu, i inne domowe święta pomagały w pogodnym przeżywaniu tego czasu modlitewnego i pokutnego wstawiennictwa za świat i Kościół.

2006. 11. 29 Wszystkich Świętych Zakonu franciszkańskiego
Uroczysty dzień, w którym wielbimy Trójcę za wszystkich Braci i Siostry, którzy potrafili doskonale współpracować z łaską i stali się "narzędziami" Bożej miłości.
Naszą radość pomnożyło celebrowanie kolejnego jubileuszu. Tym razem to sześćdziesiąt pięć lat ślubów zakonnych s. Magdaleny. Jubilatka przyjmowała nasze życzenia w swojej celi, gdzie też odprawiona została Najświętsza Ofiara. Sprawował ją w intencjach naszej Siostry o. Franciszek Solarz (OFM Conv).

2006. 11. 21 Ofiarowanie Najświętszej Dziewicy Maryi w świątyni jerozolimskiej
Świętowałyśmy sześćdziesiąt lat profesji zakonnej s. Anny. Diamentowy Jubileusz celebrowałyśmy odwiedzając naszą Siostrę Jubilatkę w jej celi. Włączałyśmy też intencje jej serca w nasze modlitwy wspólnotowe, aby tak wyrazić naszą siostrzaną jedność. Uroczystą Eucharystię w intencjach s. Anny odprawił Ks. Infułat Janusz Bielański, proboszcz katedry na Wawelu i przyjaciel Wspólnoty.

2006. 11. 19 Błogosławionej Salomei, fundatorki pierwszej wspólnoty polskich klarysek
Dziękujemy Najświętszej Trójcy za świadectwo życia naszej Fundatorki i Matki - bł. Salomei (1212 - 1268). Do święta przygotowywałyśmy się przez nowennę (od 10 do 18 listopada), w której powierzałyśmy Bogu intencje napływające do nas przez wizyty, telefony, listy, a także drogą elektroniczną. Salomea była zawsze blisko ludzi, troszczyła się o ich sprawy. Mamy w niej piękny wzór "przyzywania" miłości i miłosierdzia Boga, także teraz, gdy już jest zjednoczona z Panem. Pozostaje nam jednak zawsze bliska, tym bardziej, że w klasztorze przechowujemy jej relikwie i niektóre osobiste rzeczy. Wierzymy, że stale czuwa nad nami i nad tymi, którzy jej opiece powierzają swe sprawy.

2006. 10. 28 Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Ten dzień przeżywałyśmy ze szczególną radością ze względu na Złoty Jubileusz s. Joanny, która pięćdziesiąt lat temu złożyła swoją pierwszą profesję zakonną. Podczas uroczystej Eucharystii, którą celebrował o. Andrzej Brzeziński (OFM Conv), nasza Siostra Jubilatka ponowiła swoją wolę trwania w Zakonie i złożone śluby. 
 
 

klaryski@pro.onet.pl