O bł. Salomei cz.5

11 sierpnia, to liturgiczne wspomnienie św. Klary z Asyżu. Obchodzimy je w tym roku w wyjątkowym czasie Jubileuszu Bł. Salomei, pierwszej polskiej duchowej córki św. Klary. Dlatego zapraszam, aby zatrzymać się przy Świętej z Asyżu i spojrzeć na nią oczami Kościoła i oczami bł. Salomei.  Chciałabym wydobyć te aspekty duchowości św. Klary, które Kościół stawia przed nami oraz te, które stały się bliskie Błogosławionej, którymi ona żyła, którymi możemy i my dziś żyć odkrywając je na nowo i pogłębiając.

Idąc za myślą Kościoła możemy zauważyć trzy szczególne cechy życia św. Klary, na które wskazuje nam między innymi liturgia. Mianowicie: umiłowanie ubóstwa – jak modlimy się w kolekcie w dniu 11 sierpnia, dalej noszenie konania Jezusa w swoim ciele, tak aby żyć tylko dla Niego i szczególna cześć do Najświętszego Sakramentu. Wspomniane cech nie wyczerpują całego bogactwa wewnętrznego św. Klary, ale są takimi zasadniczymi światłami jej duchowej drogi, które wyznaczają styl i jakość życia. Pomiędzy nimi dostrzec można jeszcze inne elementy, które w całości tworzą piękna mozaikę serca św. Klary, jako dzieła Bożego. Widzimy w naszej Świętej duchową postawę, którą cechuje życie Ewangelią i w uwielbieniu Trójcy Świętej, Ojca miłosierdzia, Jezusa Chrystusa ubogiego i pokornego, Ducha Świętego Pocieszyciela; dziękczynienie, również jako postawa życia; modlitwa w różnych jej formach i rodzajach (od kontemplacji do ekspiacji); Maryję jako wzór wiary i zawierzenia oraz Kościół, który był dla Świętej miejscem wzrostu, rozwoju i bezpieczeństwa.

Co było takiego szczególnego w św. Klarze, że bł. Salomea i wiele innych kobiet wkroczyło w ślady tej wielkiej Świętej z Asyżu, jednocześnie samej osiągając szczyt doskonałości, czyli świętości? Co było takiego szczególnego w stylu życia św. Klary, że tak wiele kobiet w średniowieczu i przez kolejne wieki zdecydowało się powiedzieć Bogu swoje <tak> na tej właśnie drodze? Co sprawiło, że współcześnie  żyje tak wiele kobiet  w Zakonie św. Klary? Wydaje się, że przede wszystkim św. Klara wskazała i bł. Salomei i pozostały świętym niewiastom drogę radykalizmu życia ewangelicznego;  Chrystusa – jedyne bogactwo serca i pełnię szczęścia; wierność i wytrwałość szczególnie w naśladowaniu Ukrzyżowanego Pana; wskazała na serce, które zdolne jest pomieścić w sobie wiele cierpień i ubóstwa sobie współczesnych ludzi; na modlitwę, która ogarnia wszystko i wszystkich, która jest szczególną więzią z Trójjedynym Bogiem; na odosobnienie, które stanowi uprzywilejowaną przestrzeń życia z Bogiem i wspólnotą siostrzaną.

W Bulli zatwierdzającej Regułę św. Klary papież Innocenty IV napisał:

Umiłowane córki w Chrystusie, wzgardziłyście przepychem i przyjemnościami świata                i wstępując  w ślady samego Chrystusa i Jego Najświętszej Matki wybrałyście życie                  w klauzurze i w ubóstwie, aby wolnym sercem służyć najwyższemu Panu.

Nie każdego z nas Pan Bóg powołuje do życia w klauzurze, ale każdego z nas zaprasza, aby tak jak św. Klara wolnym sercem służyć Jezusowi Chrystusowi, na drodze swojego powołania. Niech św. Klara z Asyżu będzie dla nas wzorem i przewodniczką, ale też pytaniem o nasze serce i jego wolność od przepychu i przyjemności świata; pytaniem o nasze ewangeliczne życie. Niech przykład bł. Salomei (żony, wdowy i klaryski) wiernej duchowej córki św. Klary motywuje i nas do jak najwyższej jakości naszego życia w codziennym podążaniu śladami Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, bo jak napisała św. Klara w „Testamencie”: wąska jest droga i ścieżka, i ciasna brama, którą się idzie i wchodzi do życia, mało jest tych, którzy nią idą i wchodzą.

Niech każdemu z nas będzie dane wytrwać na tej drodze i wejść do pełni życia z Bogiem. Niech nas wspomaga wstawiennictwo św. Klary i bł. Salomei.

sierpień 2018 r.

s. Joanna Długa OSC

Opublikowano 8 sierpnia 2018 r.
Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:
Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl