Konserwacja średniowiecznych dokumentów pergaminowych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowało konserwację kolejnej partii dokumentów pergaminowych ze zbiorów klarysek

W 2017 roku klasztor otrzymał dotację na prace konserwatorskie przy średniowiecznych dyplomach pergaminowych z lat 1285-1395. Pełnej konserwacji poddano 62 dokumenty wraz z bullami i pieczęciami. W wyniku realizacji zadania został także zmieniony sposób przechowywania obiektów. Teraz są one zamknięte w bezkwasowych pudłach i przechowywane w postaci rozłożonej. Zadanie było kontynuacją projektu konserwatorskiego zrealizowanego w ramach programu MKiDN 2016.

Wśród zakonserwowanych w 2017 roku obiektów są bulle papieskie - Marcina IV, Mikołaja IV, Bonifacego VIII, Jana XXII, Grzegorza XI, Urbana VI, Bonifacego IX, dokumenty wystawione przez polskich władców – księcia Leszka Czarnego, króla Władysława Łokietka, króla Kazimierza Wielkiego, królową Elżbietę Łokietkównę, królową Jadwigę oraz biskupów krakowskich - Jana Muskaty, Nankera, Jana Grota, Floriana Mokrskiego, a także biskupa poznańskiego Dobrogosta. O unikatowej wartości tych archiwaliów stanowi także fakt, że przy większości egzemplarzy zachowały się ołowiane bulle papieskie lub woskowe pieczęcie.

Na dyplomie króla Władysława Łokietka, władcy szczególnie przychylnego dla konwentu klarysek w Krakowie, została przymocowana bardzo dobrze zachowana do dziś majestatyczna pieczęć królewska.

  

 

Na mocy tego dokumentu, wystawionego w Krakowie w 1333 roku, Władysław Łokietek, król Polski, zatwierdza daninę z opłaty za cło w Żarnowcu, przyznaną niegdyś przez Bolesława, księcia Krakowa i Sandomierza, klasztorowi św. Klary w Krakowie przy kościele św. Andrzeja.

 

Treść innego dokumentu królewskiego, sporządzonego 10 grudnia 1364, informuje, że Kazimierz zwany Wielkim, zezwolił siostrom św. Klary w Krakowie na lokowanie i przejęcie na własność miejscowości Kaszczor, koło wsi Rokitno (dzisiaj woj. śląskie).

 

Dyplom króla Polski, św. Jadwigi (1389), potwierdza testament klaryski Hanki z Gyrnkowa, która jako staruszka przepisała współsiostrze w Zakonie Małgorzacie Szerbskiej dobra ziemskie. To jeden z trzech zachowanych do naszych czasów dokumentów wystawionych przez Królową Jadwigę

 

 

Teksty dokumentów pergaminowych Sióstr Klarysek w Krakowie zostały opublikowane w Kodeksie dyplomatycznym Małopolski, Kodeksie dyplomatycznym katedry krakowskiej, Zbiorze dokumentów katedry krakowskiej i Zbiorze dokumentów małopolskich.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opublikowano 03 January 2018
Powered by CuteNews

Rok jubileuszowy

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:
Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
kom. 601 727 287
klaryski@klaryski.pl