Konserwacja średniowiecznych dokumentów pergaminowych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansuje konserwację kolejnej partii dokumentów pergaminowych z naszych zbiorów.

W 2018 roku klasztor otrzymał dotację na prace konserwatorskie przy pergaminowych dyplomach z lat 1395-1531. Pełnej konserwacji poddanych zostanie 56 zabytków. 

To kontynuacja projektów konserwatorskich, zrealizowanych w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2016-2017. Wśród wytypowanych w tym roku obiektów są bulle papieskie, dokumenty wystawione przez polskich królów, biskupów, protektorów oraz przełożone Zakonu. O unikatowej wartości tych archiwaliów stanowi także to, że przy większości egzemplarzy zachowały się ołowiane bulle papieskie lub wspaniałe woskowe pieczęcie władców.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Opublikowano 3 sierpnia 2018 r.
Powered by CuteNews

Rok jubileuszowy

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:
Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
kom. 601 727 287
klaryski@klaryski.pl