Konserwacja średniowiecznych i staropolskich dokumentów pergaminowych

 

Konserwacja średniowiecznych i staropolskich dokumentów pergaminowych z Archiwum Krakowskich Klarysek

W 2018 roku, w ramach zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, pełnej konserwacji poddanych zostało 56 zabytków piśmiennictwa z lat 1395-1531 z naszego Archiwum. Zmieniony został także sposób przechowywania obiektów, teraz są one umieszczone w bezkwasowych pudłach i przechowywane w postaci rozłożonej.

Wszystkie dokumenty to unikatowe archiwalia, jeden z nielicznych zachowanych zwartych zbiorów zabytków piśmiennictwa z okresu Jagiellonów. Wśród zakonserwowanych w 2018 roku obiektów było aż 10 dokumentów królewskich: cztery Władysława Jagiełły, dwa Władysława Warneńczyka, trzy Kazimierza Jagiellończyka i jeden Zygmunta Starego. O unikatowej wartości tych archiwaliów stanowi także to, że przy większości egzemplarzy zachowały się pieczęcie woskowe.

Wystawione w latach 1395-1531 dyplomy sporządzane dla Zakonu, dokumentują dzieje państwa, Kościoła i są wspaniałym świadectwem historii oraz 770-letniej obecności Sióstr Klarysek w Polsce.

56 dokumentów pergaminowych z lat 1395-1531 po konserwacji:

 

Pergaminy

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Opublikowano 3 grudnia 2018 r.
Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:
Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl