Kronika 2019-2020

WYBRANE WYDARZENIA Z ŻYCIA NASZEJ WSPÓLNOTY

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

 

LIPIEC 2019

 

 • W tym miesiącu w Najdroższej Krwi Chrystusa zanurzamy cały świat prosząc Zbawiciela o światło i miłosierdzie.
 • 10 i 27 lipca, przez wstawiennictwo świętej Weroniki Giuliani i błogosławionej Marii Magdaleny Martinengo prosiłyśmy Boga o szczególne błogosławieństwo dla naszego Zakonu.
 • Kilkakrotnie w naszej rozmównicy gościłyśmy młodzież oazy III stopnia z różnych części Polski i dzieliłyśmy się przeżywaniem naszego charyzmatu.
 • 23 lipca polecałyśmy Bogu Europę prosząc o powrót do jej chrześcijańskich korzeni i o odkrycie na nowo piękna życia sakramentalnego.
 • 24 lipca, we wspomnienie Świętej Kingi, łączyłyśmy się duchowo z naszymi siostrami w Starym Sączu, Miedniewicach, Skaryszewie, Sitańcu i Sandomierzu

SIERPIEŃ 2019

 • 2 sierpnia, Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli, jest dla nas bardzo ważnym dniem - dziś cieszymy się, że Maryja Niepokalana zechciała przyjąć nasz Zakon pod swoją szczególną opiekę. Porcjunkula ("maleńka cząsteczka") jest miejscem powstania Zakonu franciszkańskiego i klariańskiego. Dziś również rozpoczynamy NOWENNĘ KU CZCI ŚWIĘTEJ KLARY Z ASYŻU. A w klasztorze cieszymy się ceremonią obłóczyn siostry Natalii...
 • 11 sierpnia to dzień Uroczystości świętej Klary. Podczas Eucharystii o godzinie 17 polecałyśmy Bogu wszystkich związanych ze środkami masowego przekazu (twórców i odbiorców), ponieważ Święta Klara jest ich patronką. Ten dzień spędziłyśmy na adoracji Jezusa ukrytego w Hostii i za wzorem Świętej Klary wpatrywałyśmy się w Niego, uwielbiałyśmy Go i prosiłyśmy, aby przemienił nas w Siebie - aby nasze życie stawało się coraz bardziej eucharystyczne, W PEŁNI ODDANE JEMU.
 • Przez cały sierpień błagałyśmy Pana o wyrwanie z nałogu alkoholowego dla wszystkich w nim pogrążonych oraz o łaski potrzebne tym, którzy cierpią z powodu alkoholizmu w rodzinach.

WRZESIEŃ 2019

 • Rozpoczynamy ten miesiąc modlitwą, prosząc Dobrego Boga o światło Ducha Świętego i Jego szczególną opiekę nad dziećmi i młodzieżą w nowym roku szkolnym. Prosimy o błogosławieństwo dla nauczycieli i wychowawców, zwłaszcza dla katechetów. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej polecamy wszystkich, którzy zginęli w tych strasznych dniach zamętu i bezprawia - niech BÓG, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ, przyjmie ich do Swego Królestwa światła i pokoju.
 • 17 września, w Święto Stygmatów św. Franciszka polecałyśmy Ojcu miłosierdzia cały nasz Zakon dziękując Mu za dar powołania do Rodziny Franciszkańskiej.
 • W dniach 23 - 27 września uczestniczyłyśmy w kursie franciszkańskim, który po raz drugi zorganizował z naszym klasztorze Instytut Studiów Franciszkańskich. W ubiegłym roku miałyśmy możliwość pogłębić wiedzę na temat historii zakonu franciszkańskiego. Dzięki życzliwości dyrektora Instytutu, O. Andrzeja Zająca OFMConv, mogłyśmy w tym roku wysłuchać wykładów dotyczących pism świętych Franciszka i Klary oraz źródeł franciszkańskich. Kurs obejmował tematy: Pisma św. Franciszka i św. Klary (o. dr A. Zając OFMConv), Historia i sytuacja prawna zakonu przed powstaniem Reguły św. Klary (o. dr T. Bargiel OFMCap), Źródła franciszkańskie i klariańskie (o. mgr lic. S. Mazgaj OFM), Reguła św. Klary i Reguła Urbana IV (o. dr L. Wójtowicz OFM), Wątki franciszkańskie w Regule św. Klary (o. dr A. Zając OFMConv).

PAŹDZIERNIK 2019

 • 8 października cykl konferencji na dzień skupienia zainicjował o. Bronislaw Staworowski OFMConv.
 • W dniach 9 - 17 października nowenną modliłyśmy się w intencji: o światło i dary Ducha Świętego dla polskiego Episkopatu. Szczególnej Bożej opiece polecamy naszego Drogiego Arcypasterza Marka Jędraszewskiego.
 • Rekolekcje to najpiękniejszy czas dla ducha. W chwilach refleksji, modlitwy i adoracji Jezusa w Najświętszej Eucharystii możemy jeszcze intensywniej wypełnić misję powierzoną nam przez świętą Klarę: wpatruj się w Niego, rozmyślaj o Nim, uwielbiaj Go i staraj się naśladować swym sercem ...  W dniach od 20 do 27 października mogłyśmy przeżyć taki czas łaski. Konferencje, będące komentarzem do Księgi Rodzaju i zapraszające nas do refleksji nad drogą wiary Noego, Abrahama, Izaaka i Jakuba, wygłosił o. Szymon Hiżycki.

LISTOPAD 2019

 • W radości świętych obcowania, w dniu 1 listopada przeżywałyśmy spotkania z Wszystkimi Świętymi, dziękując Bogu za dar świętości. Świętym naszego zakonu polecamy ludzi młodych prosząc o światło, miłość, radość, pokój i czystość serc...
 • W dniach 10-18 listopada obchodzimy nowennę przed świętem błogosławionej Salomei. Serdecznie zapraszamy wszyskich do włączenia się we wspólną modlitwę do Boga przez wstawiennictwo pierwszej polskiej klaryski.
 • 19 listopada przeżywałyśmy uroczysty dzień Błogosławionej Salomei. Całodniową adoracją Najświętszego Sakramentu dziękowałyśmy Panu za dar Jego dobroci i łaski.
 • Od 26 do 28 listopada przygotowywałyśmy sie do odnowienia zakonnej profesji. Konferencje o tematyce ślubów głosił o. Paweł Chmura OFMConv z Chęcin. W dniu Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego, podczas Eucharystii o godzinie 7.00 odnowiłyśmy nasze zakonne śluby, jednocześnie prosząc dobrego Boga o Jego światło w wypełnianiu naszej misji w Kościele i o świętość życia dla każdej z nas.

GRUDZIEŃ 2019

 • 1 grudnia rozpoczął się Adwent. W atmosferze skupienia i radości oczekujemy na przyjście Pana.
 • Przeżywamy czas nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jej wstawiennictwu polecamy wszystkich ludzi, a zwłaszcza młodych, prosząc Ją, aby strzegła ich myśli i serc oraz prowadziła bezpieczną drogą do Jezusa.
 • Dzień 24 grudnia przeżyłyśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu, przygotowując nasze serca na przyjęcie Dzieciątka Jezus. O godzinie 24.00 wraz z Ojcami franciszkanami witałyśmy nowonarodzonego Zbawiciela podczas uroczystej Eucharystii. W Dzień Bożego Narodzenia odwiedził nas Ojciec Prowincjał Marian Gołąb OFMConv z Braćmi. Mogliśmy wspólnie pokolędować... i chwalić Pana za cudowany dar Wcielenia...
 • 27 grudnia to szczególnie piękny dzień dla naszej wspólnoty. Dzisiaj Siostra Ewa Hop przeżywa Srebrny Jubileusz zakonnej profesji. Uroczystej Eucharystii o godzinie 7.00, podczas której Jubilatka odnowiła śluby, przewodniczył Ks. Piotr Wieczorek.
 • WSZYSTKIM PRZYJACIOŁOM, DOBROCZYŃCOM I LUDZIOM BOŻEGO UPODOBANIA ŻYCZYMY GŁĘBOKIEGO WNIKANIA W TAJEMNICĘ ŻŁÓBKA, ZACHWYTU NAD UNIŻENIEM SIĘ BOGA I UPODABNIANIEM SIĘ DO NIEGO W POKORZE I PROSTOCIE SERCA. NIECH DROGĄ KU NIEMU BĘDZIE ZAWSZE ONA - NIEPOKALANA MATKA, MARYJA!

STYCZEŃ 2020

 • Nowy Rok rozpoczęłyśmy w Imię Boże modlitwą Ojcze nasz. Wszystkie sprawy tego roku poleciłyśmy dobremu Ojcu w niebie przez ręce Niepokalanej. Kilka minut po północy odśpiewałysmy Liturgię Godzin ku czci Bożej Rodzicielki Maryi.
 • 6 stycznia w Uroczystość Objaiwenia Pańskiego otrzymałyśmy Patronów na Nowy Rok. Patronką wspólnoty została klaryska, św. Kamila Baptysta Varano.
 • 16 stycznia wspominamy w naszym Zakonie męczeństwo pierwszych braci franciszkanów, którzy oddali swe życie dla Chrystusa, głosząc Dobrą Nowinę wśród saracenów. W tym roku przypada 800 lat od ich męczeńskiej śmierci (1220-2020). Rozważamy w tym dniu, co znaczy dzisiaj dawać świadectwo o Chrystusie i świadczyć o Nim aż po męczeństwo.
 • W dniu 18 stycznia odeszła do Domu Ojca w niebie nasza Kochana Siostra Elżbieta Kalinowska. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 21 stycznia o godzinie 12.00 w kościele Św. Andrzeja w Krakowie przy ul. Grodzkiej 54. Odprowadzenie naszej Zmarłej Siostry z bramy Cmentarza Rakowickiego do grobowca Sióstr Klarysek odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 14.00. Prosimy o modlitwę za naszą zmarłą Siostrę Elżbietę.

LUTY 2020

 • W dniach 3 i 10 lutego wysłuchałyśmy konferencji o życiu i duchowości Świętego Jana Pawła II. Była też okazja do zobaczenia prezentacji o Świętym Papieżu z Polski.
 • W tym miesiącu  modlimy się szczególnie za osoby zmagające się z nałogiem alkoholowym, za ich rodziny, bliskich i za wszystkich, którzy pomagają im powstać do radosnego, pełnego pokoju życia.
 • W rozpoczętym okresie Wielkiego Postu prosimy Pana o miłosierdzie dla świata, o światło wiary dla ludzi młodych, za dzieci poczęte, Fundację Małych Stópek i wszelkie akcje promujące życie.

MARZEC 2020

 • 2 marca obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętej Agnieszki z Pragi, którą święta Klara nazwała "Połową swej duszy". Za jej wstawiennictwem prosimy Ducha Świętego o Jego światło i moc, abyśmy wypełniły nasze powołanie i misję w Kościele zgodnie z wolą Bożą.

 

 

 

Opublikowano 2 marca 2020 r.
Powered by CuteNews


Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl