Kronika 2018

WYBRANE WYDARZENIA Z ŻYCIA NASZEJ WSPÓLNOTY -  ROK 2018

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

STYCZEŃ

 • 6.01. tradycyjnie w Uroczystość Objawienia Pańskiego na Mszy św. o godz. 10.00 modliłyśmy się wspólnie z naszymi Braćmi z Seminarium OFMConv z Krakowa
 • 8.01. otrzymałyśmy DEKRET z Penitencjarii Apostolskiej, w roku jubileuszowym bł. Salomei, o możliwości uzyskania odpustu zupełnego w naszym kościele, pod zwykłymi warunkami, aż do dnia 31 grudnia 2018 r. (treść Dekretu można przeczytać w zakładce o jubileuszu bł. Salomei)
 • 23.01.  na wspólnej Mszy św. o godz. 17.00 byli obecni klerycy z WSD Kraków (rocznik św. Zygmunta Gorazdowskiego). Po Mszy św. w naszej rozmównicy było spotkanie i wspólne kolędowanie

LUTY

 • 2.02. razem z całym Kościołem obchodziłyśmy uroczyście Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy za modlitwy, pamięć i życzenia skierowane do nas w tym dniu.
 • 19.02. o godz. 15.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i wspólną Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczęłyśmy z osobami zgromadzonymi w naszym kościele uroczystą nowennę miesięcy w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. O godz. 17.00 nasz kościół wypełniły osoby konsekrowane i wierni świeccy, którzy razem z naszą wspólnotą uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez o. Piotra Bielenina OFMConv, Gwardiana krakowskiego klasztoru oo. franciszkanów.

MARZEC

 • 6.03. o godz. 18.00 w ŚWIĘTO ODNALEZIENIA CIAŁA BŁ. SALOMEI o. Rafał Antoszczuk OFMConv przewodniczył nabożeństwu ku czci bł. Salomei w Jej jubileuszowym roku 750 - lecia śmierci. W wygłoszonym kazaniu powiedział między innymi: " Kochane Siostry, Bracia i Siostry, Pan Bóg daje nam ten niezwykły czas Jubileuszu 750-lecia śmierci bł. Salomei, by każdy z nas przy pomocy Błogosławionej zstąpił do pierwotnej miłości, by na nowo odkryć tę drogocenną perłę miłości Boga i bliźniego. Przyszliśmy tutaj, by się od niej uczyć wielu tych rzeczywistości dla naszego własnego uświęcania i uświęcania tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Przyszliśmy, aby wiara nasza połączona była z uczynkami, by dzięki wstawiennictwu bł. Salomei ożywiana była miłością, by nasza nadzieja na życie wieczne nie była zatruta światowymi bajaniami, bowiem „Chwalebny Bóg w świętych swoich w majestacie swoim, który jest czystym Duchem- Bóg błogosławiony, którego najczcigodniejsza czystość nigdy nie dotknęła zmazą ciała, hojny Dawca darów niewypowiedzianej łaski - szczególnym przywilejem obdarzył błogosławioną Salomeę - albowiem imię Salomea można tłumaczyć jako salutis meatus (lot ku zbawieniu) bowiem przez swą czystość dziewiczą prawdziwie szła zawsze droga zbawienia”. Przy jej pomocy zatem lećmy ku zbawieniu. Amen."
 • 10.03. Wyjątkowe spotkanie w Jubileuszowym Roku bł. Salomei
  W sobotnie popołudnie - 10.03.2018 r.- progi naszego klasztoru Sióstr Klarysek w Krakowie przy ul. Grodzkiej przekroczył Prezydent Polski Pan Andrzej Duda. Wizyta wcześniej niezaplanowana, choć przez nas oczekiwana, była dla nas miłym zaskoczeniem i  wielkim wyróżnieniem. To niecodzienne spotkanie miało miejsce w Jubileuszowym Roku bł. Salomei,  gdy nasza wspólnota podejmuje szczególną modlitwę za Ojczyznę w nowennie miesięcy za przyczyną naszej Błogosławionej. Podczas wizyty Pana Prezydenta był czas na rozmowę, zadanie pytań, wspólne zdjęcie i przede wszystkim na modlitwę w intencji Ojczyzny przy relikwiach bł. Salomei, pierwszej polskiej klaryski z rodu Piastów.
 • "RAMIONA JAKUBA" - to temat sesji rekolekcyjnej poprowadzonej przez o. Mateusza Stachowskiego OFMConv  (z prowincji gdańskiej), którą przeżywałyśmy w naszej wspólnocie w dniach 17-18-19.03. W oparciu o historię Józefa egipskiego odkrywałyśmy działanie Boga we własnej historii życia wraz z Jego zbawczą mocą.
 • 19.03. - to był drugi dzień nowenny miesięcy w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. Tego dnia naszą modlitwą była szczególnie otoczona młodzież. Mszy św. o godz. 17.00 przewodniczył o. Marcin Buntow OFMConv duszpasterz młodzieży franciszkańskiej z Krakowa, do koncelebry dołączył się o. Roman Barbużyński OFMConv z Lourdes we Francji. Na wspólnej Eucharystii modliła się z nami młodzież ze wspólnoty " Młode Leszcze" z Krakowa.
 • W dniu 24 marca, w naszej wspólnocie przypadał Kwartalny Dzień Pokuty, w którym trwałyśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu przez 24 h, podejmując, między innymi, wspólnotowy post i modlitwę różańcową, prosząc w tym czasie szczególnie o ochronę prawną poczętych dzieci w Polsce.

KWIECIEŃ

 • 19.04. był kolejnym dniem nowenny miesięcy w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. O godz.15.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i wspólna Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczęła się nasza wspólna modlitwa z klerykami WSD z Krakowa. O godz.17.00 Mszy św. w intencji kleryków przewodniczył Wicerektor WSD z Krakowa ks. Sławomir Kołata. Do koncelebry dołączyli się: ks. Cezary Kokociński CM - Wicerektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie; ks. Zbigniew Bielas - Proboszcz z Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu wraz z wikarym ks. Piotrem Grzesikiem; br. Zbigniew Kołodziejczyk OFMCap. Po zakończeniu Mszy św. i nabożeństwie nastąpiło przekazanie relikwii bł. Salomei na ręce Ks. Proboszcza do Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu. We Mszy św. uczestniczyli także przedstawiciele z Parafii z Prokocimia.

MAJ

 • W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (19.05.) zgromadziliśmy się w naszym kościele w kolejnym dniu nowenny miesięcy w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. Mszę św. tego dnia sprawował o. Stanisław Łucarz SJ - Kapelan KIK-u krakowskiego. W homilii o. Stanisław między innymi podkreślił, że Pan Bóg zawsze wybiera sobie ludzi, aby dokonywali pewnych dzieł w historii zbawienia. Wybrał ją - bł. Salomeę - aby była pierwszą klaryską w Polsce. (...) Jej czasy nie minęły. Dlaczego nie minęły? Bo żyła Bogiem.
 • 26 maja o godz. 19.00, w Dzień Matki, w Jubileuszowym Roku bł. Salomei odbyło się wyjątkowe nabożeństwo przed Ikoną Matki Bożej, która należała do bł. Salomei. Nabożeństwo celebrował o. Rafał Antoszczuk OFMConv, który w homilii powiedział:

            " (...) Maryja, ukazana na tej ikonie w typie Hagiosoritissy, tzn. świętego relikwiarza, mówi, że każdy z nas może schronić się właśnie w Niej, w tym Świętym Relikwiarzu, by w pokoju otwierać się na te łaski, jakie Ona nam wyprosi, by nic złego się nam nie przytrafiło. Jak widać, prowadzi niekończący się święty dialog, rozmowę ze swoim Synem, który pod Jej wpływem udziela błogosławieństwa przemieniającego to, co takie potrzebne dla naszego życia, tę wodę codzienności, w najlepsze szlachetne wino, które zachwyci wszystkich.

           Kochani, nie powinniśmy się obawiać nigdy przystępować do Matki Pana i opowiadać jej o swoich sprawach. Ona, jak pokazuje ta ikona, ubrana w czerwoną suknię wierności Bogu aż po Kalwarię, oraz zarzucony na głowę i ramiona srebrno marmurowy maforion, co symbolizuje łączenie się tego co Boskie z tym, co ludzkie w życiu każdego człowieka, i ozdobiona niezwykle zdobnym welonem, który symbolizuje łaski Ducha Świętego, jest Matką pełną łaski, która nikogo nie odepchnie i nie pozostawi bez pomocy. Rozumie każdego z nas. Jej życie bowiem nie było usłane różami: zaskakująca sytuacja związana z poczęciem Syna, bieda, niespokojne czasu rzymskiej okupacji, emigracja do Egiptu, ciężka codzienna praca, szybka śmierć męża, niesprawiedliwe osądy, męka i śmierć jedynego Dziecka. Wszystkie wydarzenia z Jej życia tworzą tę niesamowitą dekorację Jej aureoli na towarzyszącej nam dziś ikonie. Każdy krzyżyk, jaki przyzywasz w swoim życiu może się przyczynić do twojego uświęcenia, jeśli tylko tego będziesz chcieć, jeśli tylko odpowiesz Jej słowami: „Niech mi się stanie według słowa twego”.

           Kochani, każdego z nas Ona oddaje swojemu synowi, i każdego z nas prosi: „Zróbcie wszystko, co powiem wam mój Syn”. On nie chce od nas rzeczy niemożliwych do spełnienia. Schroń się w tym Żywym, Świętym Relikwiarzu, a przekonasz się, że życie Ewangelią, to zwyczajne ludzkie, dobre życie, któremu w codzienności towarzyszy najlepsza Matka, która uczy nas owej dobrej zwyczajności, zanurzonej w Bożym Miłosierdziu, w wierze, nadziei i miłości."

CZERWIEC

 • 12 czerwca nasza wspólnota przekazała relikwie I stopnia bł. Salomei do Parafii św. Andrzeja Apostoła w Romeoville w USA. To dla nas wielka radość, że kult naszej Błogosławionej klaryski roztacza tak szerokie kręgi, aż po inny kontynent.
 • 18 czerwca o godz. 7.00 była u nas Msza św. prymicyjna naszych 2 Braci franciszkanów (OFMConv): o. Piotra i o. Mateusza. Naszą modlitwą nadal będziemy  towarzyszyły Braciom, tym razem już w ich posłudze kapłańskiej. Niech Pan Bóg im błogosławi i tym, do których zostali posłani!
 • 19.06. - to tradycyjnie kolejny dzień nowenny miesięcy w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. Tym razem modliliśmy się w następującej intencji: za przyczyną bł. Salomei, która włożyła cenny wkład w wychowanie św. Kingi i bł. Jolanty prosimy za dzieci i młodzież, za nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich, którzy angażują się w wychowanie młodego pokolenia Polaków, aby Duch Święty nieustannie wspierał ich wysiłki i czynił je owocnymi. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Wizytator z Wydziału Katechetycznego w Krakowie ks. Jacek Ozdoba, który w homilii zachęcił wszystkich do doskonalenia siebie w miłości (...) bo dla tego kto miłuje wszystko jest możliwe, tak jak mamy tego przykład w bł. Salomei. Tego dnia do koncelebry dołączył się Ksiądz Proboszcz z Grodziska ks. Stanisław Langer.
 • W dniach 23-30.06. przeżywałyśmy rekolekcje, które głosił nam o. Nereusz Mróz OFM. Głównym tematem rekolekcji była modlitwa, zaproszenie do zawierzenia jeszcze bardziej swojego życia Maryi i życia w codzienności cnotami, którymi Ona się wyróżniała oraz zachęta do częstego odmawiania różańca.

LIPIEC

 • Lipiec i sierpień, to tradycyjnie czas wakacji, przeżywania urlopów i letnich rekolekcji. Wszystkim, którzy są związani z nasza wspólnotą życzymy dobrego odpoczynku i nabrania nowych sił do pracy, nauki i innych zajęć. Niech Pan Bóg Wam błogosławi! A my towarzyszymy Wam swoją modlitwą.
 • Modlitwa za kapłanów z Apostolatem Margaretka zgromadziła nas w kolejnym dniu nowenny miesięcy 19.07. w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. Mszy św. przewodniczył i  homilię wygłosił ks. Bogusław Nagel Opiekun Krajowy Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”. Do koncelebry dołączył sie Ks. Prałat Stanisław Szczepaniec z Kurii Archidiecezji Krakowskiej oraz Ksiądz Proboszcz Józef Knap z Parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach, diecezja kielecka. Na ręce ks. Proboszcza i delegacji parafialnej zostały przekazane relikwie bł. Salomei. Dla naszej klariańskiej wspólnoty to wielka radość, że bł. Salomea będzie roztaczała swoją duchowa opiekę nad parafianami i swoim wstawiennictwem wspierała wszystkie dzieła Parafii.
 • 29 lipca delegacja 3 sióstr z naszej wspólnoty przekazała relikwie bł. Salomei podczas Mszy św. o godz. 12.00 do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Przedstawicielkom naszej wspólnoty towarzyszyły zaprzyjaźnione z nami: p. Joanna i p. Katarzyna z Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej oraz Bartek - syn p. Joanny, szczególni czciciele bł. Salomei. Wydarzenie przekazania relikwii było kolejnym wyjątkowym akcentem w przeżywanym Roku Jubileuszowym bł. Salomei, którego celem jest przybliżenie naszej Błogosławionej rodakom, Kościołowi i światu. Wierzymy mocno, że tak jak my również inni będą mogli doświadczać szczególnej opieki i wstawiennictwa bł. Salomei, Piastówny i pierwszej polskiej klaryski. O bł. Salomei przed laty mówił kard. Karol Wojtyła - dziś św. Jan Paweł II - że wyznaczyła kierunek naszego polskiego ducha, który z Chrystusa czerpie moc, czerpie miłość i ta miłość jest potężniejsza niż nienawiść. Uczmy się takiej postawy od bł. Salomei, dla której miłość stanowiła sens życia oraz - jak podkreślił w homilii o. Tadeusz Rydzyk CSsR - pomimo, że niczego jej do życia nie brakowało  zrezygnowała z materialnego dobrobytu i postanowiła całkowicie oddać swoje życie Chrystusowi.

SIERPIEŃ

 • Dni 2 - 10 sierpnia to tradycyjnie czas nowenny przed uroczystością św. Klary z Asyżu. W tych dniach razem z czcicielami św. Klary gromadziłyśmy się na codziennej Mszy św. o godz. 17.00, którą celebrowali: Bracia OFMConv, Bracia OFM (Reformaci i Bernardyni), Bracia OFMCap, Bracia Dominikanie oraz Ks. Infułat Dariusz Raś Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie. 10 sierpnia, w wigilię uroczystości św. Klary, po wieczornych Nieszporach odbył się Transitus, czyli nabożeństwo upamiętniające przejście (śmierć) św. Klary z ziemi do wieczności.
 • UROCZYSTOŚĆ św. Klary z Asyżu (11.08.) - to szczególny dzień, w którym czcimy Założycielkę naszego Zakonu oraz modlimy się za nasze rodziny, przyjaciół, dobroczyńców, czcicieli św. Klary i pracowników TV, których patronką jest Święta z Asyżu. Tego dnia Mszę św. o godz. 10.00 sprawował Ojciec Prowincjał Jacek Koman OFM a o godz. 17.00 Ojciec Wikariusz Prowincji Rufin Maryjka OFM, do koncelebry dołączył sie o. Jan Szewek OFMConv. Na wspólnej Mszy św. o godz. 17.00 modliłyśmy się z dziennkarzami i przedstawicielami różnych stacji telewizyjnych w Krakowie. Słowo Boże czytały: korespondentka TVP w Brukseli red. Dominika Ćosić i prezenterka TVP3 Kraków red. Olimpia Górska. W tym roku mija 60 lat od ogłoszenia przez papieża Piusa XII św. Klarę patronką telewizji.
 • Jubileuszowy Rok Błogosławionej Salomei u Sióstr Klarysek – to tytuł wystawy , którą można było oglądać u nas w ramach Nocy Cracovia Sacra, w dniach 14 - 15. 08. 2018 r.  

  14 sierpnia 2018 r. - w rozmównicy klasztornej wystawione zostały następujące zabytkowe pamiątki związane z bł. Salomeą:

  Graduał (Graduale romano-franciscanum), przed 1254 r.; Testament bł. Salomei, 30 sierpnia 1268 r., Skała; Relikwiarz bł. Salomei, około 1640 r.; Relikwiarz św. Doroty, 1. połowa XIII w.; Ornat z haftowanymi scenami z życia bł. Salomei, s. Zofia Lekszycka, 1880 – 1883 r.; Relikwiarz tuniki bł. Salomei, 2. połowa XVII – początek XVIII w.

  15 sierpnia 2018 r. – w budynku dawnej Szkoły Sióstr Klarysek zwiedzający mogli zobaczyć wystawę fotograficzną przedstawiającą rodzinę bł. Salomei oraz inne zabytkowe obrazy i pamiątki sakralne klasztoru związane z osobą Błogosławionej, także rekonstrukcję celi zakonnej z dawnym wyposażeniem. Tą część wystawy będzie można zwiedzać w zorganizowanych grupach (od poniedziałku do piątku) do końca roku 2018 r. po wcześniejszym umówieniu się z klasztorem, dzwoniąc na numer telefonu: 601 727 287 (pn - pt, w godz. 9.30 - 11.30).

 • 19 sierpnia w kolejnym dniu nowenny miesięcy na Mszy św., którą sprawował ks. Mirosława Żak (odpowiedzialny za Duszpasterstwo Trzeźwości w archidiecezji krakowskiej) modliliśmy się o trzeźwość dla naszego narodu i wolność od innych uzależnień. W homilii ks. Mirosław Żak przypomniał, że obok wolności zewnętrznej jeszcze ważniejsza jest wolność wewnętrzna, którą tracimy przez grzech, przez wchodzenie w nałogi i uzależnienia. Bł. Salomea, która gromadzi nas każdego 19 dnia miesiąca w tym Jubileuszowym Roku była tą , która przez pokutę, post i umartwienia wyjednywała u Boga miłosierdzie dla innych, dlatego za jej przyczyną modlimy się szczególnie o tą wolność wewnętrzną dla wszystkich uzależnionych i zniewolonych nałogami - dodał ks. Mirosław Żak.

WRZESIEŃ

 • 9 września w naszym kościele zgromadziło się ponad 150 Skautów Europy, aby uczestniczyć w Mszy Świętej na rozpoczęcie nowego roku harcerskiego w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. Eucharystii przewodniczył o. Marcin Buntow OFMConv, a towarzyszyli mu ks. Paweł Kochaniewicz z Nowego Sącza – duszpasterz harcerek i ks. Sebastian Kowalczyk – duszpasterz drużyn działających przy Centrum św. Jana Pawła II. W kazaniu o. Marcin przybliżył postać bł. Salomei wskazując przy tym, że także harcerz i skaut może naśladować jej życie: w gorliwym budowaniu Królestwa Bożego i służąc Bogu, Kościołowi, Polsce i Europie chrześcijańskiej.

 • Dzień 14 września to święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy św. razem z wiernymi uczciłyśmy relikwie Krzyża św., które od wieków przechowujemy w naszym kościele.
 • 15 września to wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Bolesnej. Z tej okazji przed Jej obrazem, według naszego zwyczaju, po modlitwie wieczornej - Komplecie - śpiewana jest pieśń Stała Matka Bolejąca.
 • Obchodząc w tym roku 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości RP, w kolejnym dniu nowenny miesięcy (19.09.) w Jubileuszowym Roku bł. Salomei modliliśmy się szczególnie w intencji naszej Ojczyzny oraz za sprawujących władzę w naszym kraju. Tego dnia, pośród wiernych licznie zgromadzonych na Mszy św., którą sprawował Ks. prof. Jan Machniak - Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Krakowie,  byli obecni i modlili się z nami Państwo Janina i Jan Dudowie. W homilii Ks. Jan Machniak przypomniał historię życia i powołania bł. Salomei, zaznaczył, że jej imię oznacza tą, która przynosi pokój. Podkreślił  też, że są takie wartości, na których można oprzeć swoje życie, dochowując wierności Ewangelii, co widzimy u bł. Salomei. Tradycyjnie po Mszy św., były modlitwy do bł. Salomei oraz możliwość uczczenia relikwii.
 • 24 września w II Zakonie przypada wspomnienie ZNALEZIENIE CIAŁA ŚW. KLARY Z ASYŻU
  Ciało św. Klary, która odeszła do Pana w 1253 roku, zostało najpierw złożone w kościele św. Jerzego, a następnie w świątyni zbudowanej ku jej czci. W 1850 roku grób św. Klary został otwarty, a święte szczątki udostępnione dla publicznej czci wiernych.
  Z Listu  św. Klary do św. Agnieszki z Pragi:
  Zaprawdę, chwalebną i godną wszelkiej chwały jest ta zamiana: zrzec się dóbr ziemskich, aby mieć dobra niebieskie, zasługiwać na niebieskie zamiast na ziemski, otrzymać sto za jeden i posiąść życie błogosławione na wieki.
PAŹDZIERNIK
 • Przed kilkoma miesiącami zostałyśmy poproszone o objęcie honorowym patronatem muzycznego albumu pt.: ,,Nieziemscy", którego autorem jest Pan Michał Niemiec - krakowski katecheta, organista i muzykoterapeuta; związany z Saletyńską Szkołą Nowej Ewangelizacji w Krakowie. Zachęcamy do posłuchania i nabycia tej płyty, tym bardziej, że są na niej utwory z tekstami naszych sióstr poświęcone między innymi: św. Franciszkowi, św. Klarze i bł. Salomei.
 • 19 października był ostatnim dniem nowenny miesięcy w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. W tych miesiącach z wiernymi zgromadzonymi w naszym kościele jeszcze bardziej poznawaliśmy naszą Błogosławioną i uczyliśmy się od Niej kochać Boga i drugiego człowieka. Dlatego nie mogło w tych miesiącach zabraknąć wspólnej modlitwy za małżeństwa i rodziny. I stąd właśnie ostatnia modlitwa nowennowa była im dedykowana. Mszy św. przewodniczył ks. Paweł Gałuszka (Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej). Do koncelebry dołączył się ks. Jan Robak - Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Skale. W Eucharystii uczestniczyli parafianie ze Skały i osoby z Duszpasterstwa Rodzin z naszej Archidiecezji. W homilii ks. Paweł Gałuszka nawiązując do bł. Salomei powiedział o Niej, że jednoczy dwie przestrzenie w jednym życiu:  wierna, oddana małżonka a zarazem siostra, matka, która stała się wzorem i przykładem czystości.
 • 30 października był ostatnim dniem rekolekcji Lectio Divina w naszej wspólnocie. 8-dniowe rekolekcje z Ewangelią według św. Marka poprowadził dla nas ks. Piotr Stawarz SDS, dyrektor CFD z Trzebini.

LISTOPAD

 • 10 listopada rozpoczęła się nowenna bezpośrednio przygotowująca do obchodów Jubileuszu bł. Salomei. Każdego dnia o godz. 17:00 spotykaliśmy się na wspólnej Eucharystii, podczas której homilie nowennowe głosił o. Rafał Antoszczuk OFMConv. W te, tak różnorodne dni, gromadziła nas wokół Jezusa Chrystusa osoba bł. Salomei, księżniczka – z rodu Piastów, która  zdecydowała się odrzucić koronę królewską i wybrała ubóstwo idąc śladem św. Franciszka i św. Klary, stając się pierwszą polską klaryską. Uczyliśmy się od niej, przede wszystkim jak odpowiedzieć na MIŁOŚĆ, w sposób całkowity, pełny oddania i rezygnacji z siebie. Do przeżywania tego czasu zostały zaproszone różne wspólnoty i grupy osób: Krajowy Apostolat Modlitwy, Akcja Katolicka, Pani Konsul Węgier Adrienne Kormendy, młodzież akademicka, Domowy Kościół Ruchu Światło - Życie,  Skauci Europy, Arcybractwo Miłosierdzia.
 • 18 XI 2018 r. – WIGILIA Uroczystości bł. Salomei – tego dnia Mszę św. sprawował J.E. Abp Marek Jędraszewski. Niech bł. Salomea wybłaga dla nas łaskę takiego trwania przy krzyżu, który daje moc zwyciężania tego wszystkiego, co jest ze świata i co chciałoby nas z nadziei zwycięstwa odrzeć – powiedział w homilii metropolita krakowski. W Eucharystii uczestniczył również  Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką oraz Rodzicami.
 • 19 XI 2018 r. – UROCZYSTOŚĆ bł. Salomei – Mszy św. przewodniczył o. bp. Damian Muskus OFM, który  zaznaczył, że w czasach, gdy wszystko wydaje się na sprzedaż, nawet więzi z najbliższymi, ludzkie relacje i uczucia, Salomea przypomina, że miłość nie jest na pokaz. Bł. Salomea jest także przykładem miłości, która rozkwita w ukryciu. Tak, jak życie sióstr, które głoszą Jezusa nie słowami, ale milczeniem, nie świadectwem, które można oglądać, ale życiem ukrytym, nie czynami na pokaz, ale cichą pracą i modlitwą.
 • Dzień 20 XI 2018 r. zgromadził nas na DZIĘKCZYNIENIU za życie, powołanie i świętość bł. Salomei, pierwszej polskiej klaryski. Mszy św. przewodniczył Prowincjał  franciszkanów o. Marian Gołąb OFMConv , który w homilii powiedział: Minęło 750-lat od śmierci bł. Salomei, a ona wciąż żyje w naszych sercach i umysłach (…) ponieważ zainwestowała swoje życie w słowa, które nie przeminą, w Słowo Boże. Chcemy uczyć się od niej słuchać Słowo Boże, rozważać je, mieć otwarte uszy na głos Słowa Bożego. Niech to jedno pozostanie z tej uroczystości – pragnienie, aby wsłuchać się w Słowo, aby zainwestować w to co nie przeminie. Eucharystię tego dnia sprawowało 13 kapłanów: diecezjalnych i zakonnych reprezentujących różne zgromadzenia.
 • UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA (30.11.) - to patronalne święto naszego kościoła, dzień odpustu. Jak co roku liczni wierni zgromadzili się w naszej świątyni, aby uczcić Świętego Patrona i wypraszać Jego wstawiennictwo dla siebie oraz bliskich. Po każdej Eucharystii była także możliwość uczczenia relikwii św. Andrzeja Apostoła. Msze św. tego dnia według dawnej tradycji sprawują Ojcowie Franciszkanie.

GRUDZIEŃ

 • 8 GRUDNIA - to Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dla naszej wspólnoty był to dodatkowo ważny dzien, bo nasza Siostra nowicjuszka składała swoje I śluby zakonne (na 3 lata).
 • 19 GRUDNIA  nasza wspólnota przekazała kolejne już w tym Roku Jubileuszowym relikwie bł. Salomei. Tym razem miejscem czci Jej relikwii stała się Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim.

 

 

 

 

 

     

 

Opublikowano 24 grudnia 2018 r.
Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:
Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl