Kronika 2018

WYBRANE WYDARZENIA Z ŻYCIA NASZEJ WSPÓLNOTY -  ROK 2018

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

STYCZEŃ

 • 6.01. tradycyjnie w Uroczystość Objawienia Pańskiego na Mszy św. o godz. 10.00 modliłyśmy się wspólnie z naszymi Braćmi z Seminarium OFMConv z Krakowa
 • 8.01. otrzymałyśmy DEKRET z Penitencjarii Apostolskiej, w roku jubileuszowym bł. Salomei, o możliwości uzyskania odpustu zupełnego w naszym kościele, pod zwykłymi warunkami, aż do dnia 31 grudnia 2018 r. (treść Dekretu można przeczytać w zakładce o jubileuszu bł. Salomei)
 • 23.01.  na wspólnej Mszy św. o godz. 17.00 byli obecni klerycy z WSD Kraków (rocznik św. Zygmunta Gorazdowskiego). Po Mszy św. w naszej rozmównicy było spotkanie i wspólne kolędowanie

LUTY

 • 2.02. razem z całym Kościołem obchodziłyśmy uroczyście Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy za modlitwy, pamięć i życzenia skierowane do nas w tym dniu.
 • 19.02. o godz. 15.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i wspólną Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczęłyśmy z osobami zgromadzonymi w naszym kościele uroczystą nowennę miesięcy w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. O godz. 17.00 nasz kościół wypełniły osoby konsekrowane i wierni świeccy, którzy razem z naszą wspólnotą uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez o. Piotra Bielenina OFMConv, Gwardiana krakowskiego klasztoru oo. franciszkanów.

MARZEC

 • 6.03. o godz. 18.00 w ŚWIĘTO ODNALEZIENIA CIAŁA BŁ. SALOMEI o. Rafał Antoszczuk OFMConv przewodniczył nabożeństwu ku czci bł. Salomei w Jej jubileuszowym roku 750 - lecia śmierci. W wygłoszonym kazaniu powiedział między innymi: " Kochane Siostry, Bracia i Siostry, Pan Bóg daje nam ten niezwykły czas Jubileuszu 750-lecia śmierci bł. Salomei, by każdy z nas przy pomocy Błogosławionej zstąpił do pierwotnej miłości, by na nowo odkryć tę drogocenną perłę miłości Boga i bliźniego. Przyszliśmy tutaj, by się od niej uczyć wielu tych rzeczywistości dla naszego własnego uświęcania i uświęcania tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Przyszliśmy, aby wiara nasza połączona była z uczynkami, by dzięki wstawiennictwu bł. Salomei ożywiana była miłością, by nasza nadzieja na życie wieczne nie była zatruta światowymi bajaniami, bowiem „Chwalebny Bóg w świętych swoich w majestacie swoim, który jest czystym Duchem- Bóg błogosławiony, którego najczcigodniejsza czystość nigdy nie dotknęła zmazą ciała, hojny Dawca darów niewypowiedzianej łaski - szczególnym przywilejem obdarzył błogosławioną Salomeę - albowiem imię Salomea można tłumaczyć jako salutis meatus (lot ku zbawieniu) bowiem przez swą czystość dziewiczą prawdziwie szła zawsze droga zbawienia”. Przy jej pomocy zatem lećmy ku zbawieniu. Amen."
 • 10.03. Wyjątkowe spotkanie w Jubileuszowym Roku bł. Salomei
  W sobotnie popołudnie - 10.03.2018 r.- progi naszego klasztoru Sióstr Klarysek w Krakowie przy ul. Grodzkiej przekroczył Prezydent Polski Pan Andrzej Duda. Wizyta wcześniej niezaplanowana, choć przez nas oczekiwana, była dla nas miłym zaskoczeniem i  wielkim wyróżnieniem. To niecodzienne spotkanie miało miejsce w Jubileuszowym Roku bł. Salomei,  gdy nasza wspólnota podejmuje szczególną modlitwę za Ojczyznę w nowennie miesięcy za przyczyną naszej Błogosławionej. Podczas wizyty Pana Prezydenta był czas na rozmowę, zadanie pytań, wspólne zdjęcie i przede wszystkim na modlitwę w intencji Ojczyzny przy relikwiach bł. Salomei, pierwszej polskiej klaryski z rodu Piastów.
 • "RAMIONA JAKUBA" - to temat sesji rekolekcyjnej poprowadzonej przez o. Mateusza Stachowskiego OFMConv  (z prowincji gdańskiej), którą przeżywałyśmy w naszej wspólnocie w dniach 17-18-19.03. W oparciu o historię Józefa egipskiego odkrywałyśmy działanie Boga we własnej historii życia wraz z Jego zbawczą mocą.
 • 19.03. - to był drugi dzień nowenny miesięcy w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. Tego dnia naszą modlitwą była szczególnie otoczona młodzież. Mszy św. o godz. 17.00 przewodniczył o. Marcin Buntow OFMConv duszpasterz młodzieży franciszkańskiej z Krakowa, do koncelebry dołączył się o. Roman Barbużyński OFMConv z Lourdes we Francji. Na wspólnej Eucharystii modliła się z nami młodzież ze wspólnoty " Młode Leszcze" z Krakowa.
 • W dniu 24 marca, w naszej wspólnocie przypadał Kwartalny Dzień Pokuty, w którym trwałyśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu przez 24 h, podejmując, między innymi, wspólnotowy post i modlitwę różańcową, prosząc w tym czasie szczególnie o ochronę prawną poczętych dzieci w Polsce.

KWIECIEŃ

 • 19.04. był kolejnym dniem nowenny miesięcy w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. O godz.15.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i wspólna Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczęła się nasza wspólna modlitwa z klerykami WSD z Krakowa. O godz.17.00 Mszy św. w intencji kleryków przewodniczył Wicerektor WSD z Krakowa ks. Sławomir Kołata. Do koncelebry dołączyli się: ks. Cezary Kokociński CM - Wicerektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie; ks. Zbigniew Bielas - Proboszcz z Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu wraz z wikarym ks. Piotrem Grzesikiem; br. Zbigniew Kołodziejczyk OFMCap. Po zakończeniu Mszy św. i nabożeństwie nastąpiło przekazanie relikwii bł. Salomei na ręce Ks. Proboszcza do Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu. We Mszy św. uczestniczyli także przedstawiciele z Parafii z Prokocimia.

MAJ

 • W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (19.05.) zgromadziliśmy się w naszym kościele w kolejnym dniu nowenny miesięcy w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. Mszę św. tego dnia sprawował o. Stanisław Łucarz SJ - Kapelan KIK-u krakowskiego. W homilii o. Stanisław między innymi podkreślił, że Pan Bóg zawsze wybiera sobie ludzi, aby dokonywali pewnych dzieł w historii zbawienia. Wybrał ją - bł. Salomeę - aby była pierwszą klaryską w Polsce. (...) Jej czasy nie minęły. Dlaczego nie minęły? Bo żyła Bogiem.
 • 26 maja o godz. 19.00, w Dzień Matki, w Jubileuszowym Roku bł. Salomei odbyło się wyjątkowe nabożeństwo przed Ikoną Matki Bożej, która należała do bł. Salomei. Nabożeństwo celebrował o. Rafał Antoszczuk OFMConv, który w homilii powiedział:

            " (...) Maryja, ukazana na tej ikonie w typie Hagiosoritissy, tzn. świętego relikwiarza, mówi, że każdy z nas może schronić się właśnie w Niej, w tym Świętym Relikwiarzu, by w pokoju otwierać się na te łaski, jakie Ona nam wyprosi, by nic złego się nam nie przytrafiło. Jak widać, prowadzi niekończący się święty dialog, rozmowę ze swoim Synem, który pod Jej wpływem udziela błogosławieństwa przemieniającego to, co takie potrzebne dla naszego życia, tę wodę codzienności, w najlepsze szlachetne wino, które zachwyci wszystkich.

           Kochani, nie powinniśmy się obawiać nigdy przystępować do Matki Pana i opowiadać jej o swoich sprawach. Ona, jak pokazuje ta ikona, ubrana w czerwoną suknię wierności Bogu aż po Kalwarię, oraz zarzucony na głowę i ramiona srebrno marmurowy maforion, co symbolizuje łączenie się tego co Boskie z tym, co ludzkie w życiu każdego człowieka, i ozdobiona niezwykle zdobnym welonem, który symbolizuje łaski Ducha Świętego, jest Matką pełną łaski, która nikogo nie odepchnie i nie pozostawi bez pomocy. Rozumie każdego z nas. Jej życie bowiem nie było usłane różami: zaskakująca sytuacja związana z poczęciem Syna, bieda, niespokojne czasu rzymskiej okupacji, emigracja do Egiptu, ciężka codzienna praca, szybka śmierć męża, niesprawiedliwe osądy, męka i śmierć jedynego Dziecka. Wszystkie wydarzenia z Jej życia tworzą tę niesamowitą dekorację Jej aureoli na towarzyszącej nam dziś ikonie. Każdy krzyżyk, jaki przyzywasz w swoim życiu może się przyczynić do twojego uświęcenia, jeśli tylko tego będziesz chcieć, jeśli tylko odpowiesz Jej słowami: „Niech mi się stanie według słowa twego”.

           Kochani, każdego z nas Ona oddaje swojemu synowi, i każdego z nas prosi: „Zróbcie wszystko, co powiem wam mój Syn”. On nie chce od nas rzeczy niemożliwych do spełnienia. Schroń się w tym Żywym, Świętym Relikwiarzu, a przekonasz się, że życie Ewangelią, to zwyczajne ludzkie, dobre życie, któremu w codzienności towarzyszy najlepsza Matka, która uczy nas owej dobrej zwyczajności, zanurzonej w Bożym Miłosierdziu, w wierze, nadziei i miłości."

CZERWIEC

 • 12 czerwca nasza wspólnota przekazała relikwie I stopnia bł. Salomei do Parafii św. Andrzeja Apostoła w Romeoville w USA. To dla nas wielka radość, że kult naszej Błogosławionej klaryski roztacza tak szerokie kręgi, aż po inny kontynent.
 • 18 czerwca o godz. 7.00 była u nas Msza św. prymicyjna naszych 2 Braci franciszkanów (OFMConv): o. Piotra i o. Mateusza. Naszą modlitwą nadal będziemy  towarzyszyły Braciom, tym razem już w ich posłudze kapłańskiej. Niech Pan Bóg im błogosławi i tym, do których zostali posłani!
 • 19.06. - to tradycyjnie kolejny dzień nowenny miesięcy w Jubileuszowym Roku bł. Salomei. Tym razem modliliśmy się w następującej intencji: za przyczyną bł. Salomei, która włożyła cenny wkład w wychowanie św. Kingi i bł. Jolanty prosimy za dzieci i młodzież, za nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich, którzy angażują się w wychowanie młodego pokolenia Polaków, aby Duch Święty nieustannie wspierał ich wysiłki i czynił je owocnymi. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Wizytator z Wydziału Katechetycznego w Krakowie ks. Jacek Ozdoba, który w homilii zachęcił wszystkich do doskonalenia siebie w miłości (...) bo dla tego kto miłuje wszystko jest możliwe, tak jak mamy tego przykład w bł. Salomei. Tego dnia do koncelebry dołączył się Ksiądz Proboszcz z Grodziska ks. Stanisław Langer.
 • W dniach 23-30.06. przeżywałyśmy rekolekcje, które głosił nam o. Nereusz Mróz OFM. Głównym tematem rekolekcji była modlitwa, zaproszenie do zawierzenia jeszcze bardziej swojego życia Maryi i życia w codzienności cnotami, którymi Ona się wyróżniała oraz zachęta do częstego odmawiania różańca.

LIPIEC

 • Lipiec i sierpień, to tradycyjnie czas wakacji, przeżywania urlopów i letnich rekolekcji. Wszystkim, którzy są związani z nasza wspólnotą życzymy dobrego odpoczynku i nabrania nowych sił do pracy, nauki i innych zajęć. Niech Pan Bóg Wam błogosławi! A my towarzyszymy Wam swoją modlitwą.

 

Opublikowano 05 July 2018
Powered by CuteNews

Rok jubileuszowy

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:
Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
kom. 601 727 287
klaryski@klaryski.pl