Kronika 2019

WYBRANE WYDARZENIA Z ŻYCIA NASZEJ WSPÓLNOTY -  ROK 2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

STYCZEŃ

 • 6.01. tradycyjnie w Uroczystość Objawienia Pańskiego na Mszy św. o godz. 10.00 modliłyśmy się wspólnie z naszymi Braćmi z Seminarium OFMConv z Krakowa
 • 29.01.  na wspólnej Mszy św. o godz. 17.00 byli obecni klerycy z WSD Kraków (rocznik św. Zygmunta Gorazdowskiego). Po Mszy św. w naszej rozmównicy było spotkanie i wspólne kolędowanie

LUTY

 • 2.02. razem z całym Kościołem obchodziłyśmy uroczyście Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy za modlitwy, pamięć i życzenia skierowane do nas w tym dniu.
 • 4.02. nasza wspólnota przekazała pierwszy raz w tym roku kolejne relikwie bł. Salomei. Tym razem miejscem czci Jej relikwii stała się Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszycach Małych. Relikwie odebrał Proboszcz parafii ks. Jerzy Mondel SCJ.Cieszymy się bardzo, że  kult naszej Błogosławionej rozwija się i umacnia, mimo zakończonego Roku Jubileuszowego.

MARZEC-MAJ

 • 13 marca przekazane zostały relikwie Bł. Salomei, m.in. do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Filomeny w Gniechowicach oraz kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Domu Braci Norbertanów III Zakonu w Strzegomianach. Coraz częściej pierwsza klaryska polska proszona jest o wstawiennictwo: u uproszenie czystości przedmałżeńskiej dla młodzieży, o czystość serc dla ludzi młodych... Błogosławiona czystego serca niech wstawia się za wszystkimi, którzy proszą Boga o potrzebne łaski.
 • 20 marca relikwie Bł. Salomei trafiły do parafii Bł. Edmunda Bojanowskiego i Św. Antoniego Padewskiego w Rumii.
 • w dniach 18-21 kwietnia razem z całym Kościołem obchodziłyśmy święte Triduum Paschalne. W niedzielę Zmatrwychwstania gościłyśmy Ojca Prowincjała naszej Krakowskiej Prowincji Franciszkanów Konwewntualnych, Ojca Mariana Gołąba. Odwiedzili nas również Bracia Franciszkanie z Oxfordu.
 • 21 maja odbywa się w naszym Klasztorze nabożeństwo ku czci św. Jana Nepomucena. Na wirydarzu klasztornym, jeszcze w roku 1733, ksieni Teofila Salomea Krasińska poleciła umieścić figurę świętego Męczennika. Wizerunek Świętego został uwieczniony w jednej klasztornej celi. Modlimy się za Jego przyczyną o duchowe dary dla naszych spowiedników.

CZERWIEC

 • W dniach od 5 do 13 czerwca przeżywałyśmy we Wspólnocie rekolekcje o tematyce biblijno-franciszkańskiej.
 • W tym miesiącu w sposób szczególny polecamy Najświętszemu Sercu Jezusa ludzi młodych. Przez wstawiennictwo pierwszej polskiej klaryski, Salomei - Błogosławionej czystego serca prosimy Boże Serce o czystość serc dla młodych, o dostrzeżenie przez nich piękna przyrody (na wzór świętego Franciszka :), o wewnętrzną wolność od świata wirtualnego, a także o zdolność do prawdziwych spotkań i o głęboką duchową radość. Młodzi, pamiętamy o Was!
 • 29 czerwca, uroczystość Świętych Piotra i Pawła, to odpust w naszej Parafii. Modlitwą ogarniamy Księdza Proboszcza Jana Machniaka oraz wszystkich Parafian.   Świętych Apostołów prosimy o to, by wstawiali się za Papieżem Franciszkiem i by wyjednali wiele łask dla Kościoła, zwłaszcza dla obojętnych na głos Boga, jak również dla cierpiących i prześladowanych. Nie zapominamy też o solenizantach...

LIPIEC

 • W tym miesiącu w Najdroższej Krwi Chrystusa zanurzamy cały świat prosząc Zbawiciela o światło i miłosierdzie.
 • 10 i 27 lipca, przez wstawiennictwo świętej Weroniki Giuliani i błogosławionej Marii Magdaleny Martinengo prosiłyśmy Boga o szczególne błogosławieństwo dla naszego Zakonu.
 • Kilkakrotnie w naszej rozmównicy gościłyśmy młodzież oazy III stopnia z różnych części Polski i dzieliłyśmy się przeżywaniem naszego charyzmatu.
 • 23 lipca polecałyśmy Bogu Europę prosząc o powrót do jej chrześcijańskich korzeni i o odkrycie na nowo piękna życia sakramentalnego.
 • 24 lipca, we wspomnienie Świętej Kingi, łączyłyśmy się duchowo z naszymi siostrami w Starym Sączu, Miedniewicach, Skaryszewie, Sitańcu i Sandomierzu

SIERPIEŃ

 • 2 sierpnia, Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli, jest dla nas bardzo ważnym dniem - dziś cieszymy się, że Maryja Niepokalana zechciała przyjąć nasz Zakon pod swoją szczególną opiekę. Porcjunkula ("maleńka cząsteczka") jest miejscem powstania Zakonu franciszkańskiego i klariańskiego. Dziś również rozpoczynamy NOWENNĘ KU CZCI ŚWIĘTEJ KLARY Z ASYŻU. A w klasztorze cieszymy się ceremonią obłóczyn siostry Natalii...
 • 11 sierpnia to dzień Uroczystości świętej Klary. Podczas Eucharystii o godzinie 17 polecałyśmy Bogu wszystkich związanych ze środkami masowego przekazu (twórców i odbiorców), ponieważ Święta Klara jest ich patronką. Ten dzień spędziłyśmy na adoracji Jezusa ukrytego w Hostii i za wzorem Świętej Klary wpatrywałyśmy się w Niego, uwielbiałyśmy Go i prosiłyśmy, aby przemienił nas w Siebie - aby nasze życie stawało się coraz bardziej eucharystyczne, W PEŁNI ODDANE JEMU.
 • Przez cały sierpień błagałyśmy Pana o wyrwanie z nałogu alkoholowego dla wszystkich w nim pogrążonych oraz o łaski potrzebne tym, którzy cierpią z powodu alkoholizmu w rodzinach.

WRZESIEŃ

 • Rozpoczynamy ten miesiąc modlitwą, prosząc Dobrego Boga o światło Ducha Świętego i Jego szczególną opiekę nad dziećmi i młodzieżą w nowym roku szkolnym. Prosimy o błogosławieństwo dla nauczycieli i wychowawców, zwłaszcza dla katechetów. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej polecamy wszystkich, którzy zginęli w tych strasznych dniach zmętu i bezprawia - niech BÓG, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ, przyjmie ich do Swego Królestwa światła i pokoju.
 • 17 września, w Święto Stygmatów św. Franciszka polecałyśmy Ojcu miłosierdzia cały nasz Zakon dziękując Mu za dar powołania do Rodziny Franciszkańskiej.
Opublikowano 21 września 2019 r.
Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:
Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl