Franciszek i jego duchowe siostry

Słowa Franciszka skierowane do Klary i jej duchowych sióstr stały się fundamentem ich duchowej drogi. Klara umieszcza je w tekście Reguły:

Ponieważ z natchnienia Bożego zostałyście córkami i służebnicami najwyższego i największego Króla, Ojca niebieskiego, i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu, wybierając życie według doskonałości Ewangelii świętej, pragnę i przyrzekam – i przez moich braci – otoczyć was, tak jak ich, serdeczną troską i szczególnym staraniem. Przytoczone słowa Franciszek kieruje do nas. Zostałyśmy córkami Króla. Stało się to z natchnienia Bożego. Nie jest w żaden sposób naszą zasługą. Prawdziwa i dobra córka Króla słucha swego ojca. Zasłuchana jest w jego polecenia. Pragnie chwały ojca i czyni wszystko, aby był szanowany i miłowany. Córka Boga Ojca upodabnia się do Jego Syna. W pokorze, uniżeniu, wyniszczeniu. Staje się Hostią, całopalną ofiarą. Zaślubiona Duchowi Świętemu może czerpać bez ograniczeń ze skarbca Jego darów, gdyż według słów proroka Izajasza: spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.

Warunkiem przyjęcia darów Ducha jest bycie autentyczną oblubienicą Ducha, zasłuchaną w Jego głos, niejako stopioną z Jego Boską wolą. Franciszek podkreśla w przytoczonych już słowach, że klaryska powinna prowadzić życie według doskonałości Ewangelii świętej. Takie życie jest  życiem Chrystusa. Klaryska żyjąc w klauzurze, nie żyje jedynie w zamkniętej przestrzeni, w  miejscu ściśle ograniczonym; takie rozumienie klauzury jest oczywiście pomyłką. Klaryska żyje w Osobie, żyje  w Jezusie. Jedynie w ten sposób może zrealizować swe piękne powołanie i odpowiedzieć w pełni na zaproszenie Ducha. Żyć Ewangelią to umierać sobie, rezygnować z siebie, pozwolić się przeistoczyć Trójjedynemu. Jak to wykonać? Podpowiedź i zachętę do kroczenia jedynie prawdziwą Drogą, czyli samym Chrystusem, znajdziemy w słowach świętego zakonodawcy do Klary i jej sióstr:

Ja, maluczki brat Franciszek, pragnę naśladować życie i ubóstwo Najwyższego Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki, i wytrwać w nim aż do końca. I proszę was, moje panie, i radzę wam, abyście zawsze trwały w tym najświętszym życiu i ubóstwie. I strzeżcie się bardzo, abyście nigdy żadnym sposobem nie odstąpiły od niego.

Módlmy się gorliwie, abyśmy wypełniły to święte polecenie.

Opublikowano 7 października 2019
Powered by CuteNews

Pisane sercem:

Medytacja nad Ewangelią
Klara – duchową formatorką
Stać się modlitwą, jak Franciszek i Klara…
Franciszek i jego duchowe siostry
O modlitwie
Powered by CuteNews


Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl