O modlitwie

                                                                     O modlitwie

Słuchając wykładu prof. K. Olbrycht byłam pełna podziwu dla jej zaangażowania i pasji, z którą mówiła o poruszanych przez siebie tematach. Kiedy jednak powiedziała swoje przekonanie o wartości modlitwy sióstr klauzurowych, to moje odczucie się zmieniło i pomyślałam, że mówi tak, bo chce być dla nas miła i grzeczna. Jakoś „zapomniałam” o tym, że ona z zawodu jest kimś, kto analizuje rzeczywistość i nie rzuca słów na wiatr. Nie mówi czegoś o czym nie jest głęboko przekonana.

Jakiś czas później przeczytałam w czasopiśmie „Egzorcysta” artykuł redaktora Grzegorza Górnego „Guru rewolucji seksualnej”. W sposób szczególny w tym artykule dotknęły mnie słowa cytowane za W. Reichem, psychoanalitykiem i tytułowym guru. Otóż był on głęboko przekonany o ogromnym znaczeniu modlitwy. Twierdził, że modlitwa ma ogromną moc i ludzie, którzy się modlą są w stanie zapanować nad własną sferą seksualną. Widział ogromną rolę Kościoła Katolickiego i uważał, że trzeba Go zniszczyć, żeby nie dawał ostoi ludziom, by można ich było łatwiej deprawować. Przekonanie tego niewierzącego człowieka uprzytomniło mi jaką ogromną siłę posiadamy i możemy ją wykorzystać w obronie współczesnego człowieka, który często uwikłany jest w różnego rodzaju problemy i napotyka różne pułapki i może nie zawsze świadomie, ale oczekuje pomocy modlitewnej od nas, aby mógł znaleźć bezpieczną drogę pośród krętych nieraz ścieżek życia.

Z historii pamiętam, że po reformacji zrodził się w Kościele ruch nazwany później kontrreformacją. Należy do tego ruchu grono osób, mężczyzn i kobiet, którzy widząc co się dzieje w Europie, jakie ogromne zniszczenie duchowe sieje reformacja starali się świętością swojego życia stworzyć zaporę dla rozlewającego się zła. Ci Święci to min. św. Teresa z Awila, św. Jan od Krzyża, św. Filip Nereusz, św. Ignacy Loyola, św. Karol Boromeusz… Św. Teresa zachęcała swoje siostry do modlitwy za Kościół a w sposób szczególny za kapłanów, którzy świętością swojego życia mogą tak wiele dobra zdziałać w duszach ludzi. Potrzebują jednak specjalnej ochrony duchowej przed różnego rodzaju atakami.

W obecnym czasie świat, Europa, Polska bardzo potrzebują naszej modlitwy. Módlmy się więc, bo przecież, jak powiedziała ś1). Klara, jesteśmy pomocnicami samego Boga, które podnoszą upadające członki Jego Ciała (zob. 3LKl 8).

s. Jolanta

Opublikowano 11 lutego 2019

<< 1 2 3 4 5 >>

Powered by CuteNews

Pisane sercem:

Medytacja nad Ewangelią
Powered by CuteNews


Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl