Medytacja nad Ewangelią

Medytacja nad Ewangelią o bezużytecznych sługach – Łk 17,7-10

Pan Jezus pyta o doświadczenie, którego nikt z nas nie ma: jak postępuje się ze swoim sługą (niewolnikiem). Ale ten brak doświadczenia nie ma znaczenia. Wystarczy odwołać się do powszechnej praktyki: od sługi wymaga się, by po pracy w polu zajął się wieczerzą dla swojego pana, a dopiero potem odpoczął i sam się posilił. Z tego wynika, że sługa ma dwa podstawowe obowiązki: pracę w polu  i  bezpośrednią obsługę swego pana.

Praca w polu lub wypas stada symbolizują każdą pracę, jaką podejmujemy dla królestwa niebieskiego: zarówno obowiązki stanu, jak i ewangelizację, katechezę, modlitwę wstawienniczą…, to wszystko, co  przynosi „ zysk” naszemu Panu. Gdy ta praca jest dobrze wykonana, wtedy należy zatroszczyć się o samego Pana przez adorację, sprawowanie kultu.

Pan mówi: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi”. Kto ma czujne ucho, usłyszy wezwanie na Eucharystię, na którą trzeba przyjść pełnym gotowości na spełnienie wszystkich poleceń. Gdy przepasani i skupieni oczekujemy na rozkazy, następuje zmiana akcji. To, co miało być potem, staje się już teraz. Zamiast rozkazu, słyszymy zaproszenie: „Bierzcie i jedzcie…, bierzcie i pijcie…” To, jak było zawsze, przechodzi w  ewangeliczną nowość. Role się zmieniają: Pan zaprasza sługę do stołu i sam karmi go na życie wieczne.

I oczywiste staje się , że to sługa winien wdzięczność Panu. I nie tylko wdzięczność, gdy zaproszony do komunii z Panem  znajduje  odpoczynek i szczęście przy Sercu Boga. I słuszne jest też uznanie swej nieużyteczności, choć na początku taka ocena wydawała się niesprawiedliwa. Ta nieużyteczność okazuje się potrzebna, by dokonały się wielkie dzieła Boże.

Grudzień 2019

s.MŚ

Opublikowano 2 stycznia 2020

<< 1 2 3 4 5 >>

Powered by CuteNews

Pisane sercem:

Medytacja nad Ewangelią
Powered by CuteNews


Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl