O bł. Salomei cz.4

Zawsze z wielką pilnością przykłada się do służby Bożej

Franciszkanin Stanisław przedstawił Salomeę jako wykształconą w prawie Bożym, i wspomniał, że na dworze w Budzie tak się sprawowała we wszystkim, aby będąc złączona z Kolomanem zachować bez szkody swą dziewiczość. Wskazał też motyw jej dziewiczego życia, jakim było zachowanie całej przestrzeni serca na przyjęcie Boga, ukrytego w Słowie. Kiedy więc przyszli małżonkowie oddani byli na naukę, to błogosławiona Salomea czyniła tak wielkie postępy w nauce Pisma świętego, iż na zapytanie nauczyciela potrafiła usłyszaną w tym dniu Ewangelię: powtórzyć, wytłumaczyć ją i zastosować, a Koloman nie mogąc nieraz nadążyć jej postępom w nauce, bywał za to karcony.

Pierwszy biograf Salomei podejmując ton współczesnych sobie hagiografów w celu udowodnienia świętości bohaterki podkreślał jej nadzwyczajny sposób umartwienia. W opisie zwyczajów, jakie polska księżna podejmuje na dworze węgierskim przekonuje, że gdy trwała sama nocą tak długo na modlitwie, że ciało jej było już bardzo zmęczone, Koloman, jej oblubieniec, budząc się i widząc ją omdlewającą z osłabienia na modlitwie, wzruszony, współczującym głosem prosił ją mówiąc: „Przyjaciółko, niech ci już wystarczą te trudy, które dotąd poniosłaś dla Boga. Przestań nieco, abyś ze zmęczenia nie zapadła na chorobę”. Wielogodzinna modlitwa, której oddawała się Piastówna, pogłębiała i kształtowała jej relację z Bogiem. Z tej więzi, która z czasem może stawać się jednością (kiedy, mówiąc językiem św. Bonawentury, w rozwijanym życiu wewnętrznym przez drogi oczyszczenia i oświecenia przechodzi na etap zjednoczenia), Salomea czerpała siły do wytrwania w czystości i kształtowania swej dziewiczej duszy. Po śmierci króla Kolomana młoda wdowa nie ma już żadnych przeszkód, aby w pełni poświęcić się służbie Bożej.

 

             Vita Sanctae Salomeae, s. 777.

              Tamże, s. 777-778.

Opublikowano 26 grudnia 2019 r.
Powered by CuteNews

O bł. Salomei

O bł. Salomei cz.8
O bł. Salomei cz.7
O bł. Salomei cz.6
O bł. Salomei cz.5
O bł. Salomei cz.4
O bł. Salomei cz.3
O bł. Salomei cz.2
O bł. Salomei cz.1
Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl