Boże Narodzenie

Oto wypełniły się dni naszego adwentowego oczekiwania, Przeżywamy wielką tajemnicę Bożego Narodzenia. Podczas cichej Nocy w betlejemskiej grocie zapala się coraz silniejsze światło, ogarniające Niebo i ziemię. To Światło , które zstąpiło z łona Ojca niebieskiego do łona Maryi, ukazuje się całemu światu jako małe bezbronne Dziecię. Tajemnica Bożego Narodzenia jest szczególną tajemnicą światła. Jako pierwsi doświadczają tego ubodzy, prości pasterze, którzy jak pisze św. Łukasz, czuwają w nocy, pilnując swojego stada. To oni pierwsi zostają ogarnięci światłością , którą zajaśniało niebo, gdy zjawił się Anioł z radosną wieścią o narodzeniu Zbawiciela. Słowa Anioła ogłaszające wielką radość i wskazujące na znak Niemowlęcia owiniętego w pieluszki sprawiają, że natychmiast pojawia się całe mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbią Boga i zwiastują pokój ludziom. Serca pasterzy zostają oświecone nie tylko blaskiem , który pojawia się na niebie, ale jeszcze bardziej światłem słowa, które słyszą i przyjmują z wiarą: „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan”. Aniołowie odchodzą, światło na niebie gaśnie, ale pozostaje światło słowa, które rozbłysło w sercach pasterzy, ono prowadzi ich do Betlejem. Tam odnajdują Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie i dzielą się tym, co usłyszeli od Aniołów, światłem, które ogarnęło ich serca i którego nie mogą zatrzymać tylko dla siebie.

To światło objawiło im wielką miłość i pokorę Boga, który aby nas wyzwolić z grzechu stał się jednym z nas, przyjmując nasze człowieczeństwo. W maleńkim niemowlęciu leżącym w żłobie jaśnieje dobroć i miłość Ojca Niebieskiego, który posłał Jednorodzonego Syna na świat, abyśmy mieli życie dzięki Niemu.” Oto rozbłyska przed nami tak jak przed pasterzami, światło miłości Jezusa, Oblubieńca, który wychodzi ze swojej komnaty, z łona Maryi, i jak Wschodzące Słońce ukazuje swoje pierwsze promienie w uśmiechach maleńkiej Bożej Dzieciny. Wiemy ,że to Boskie Słońce będzie jaśniało miłością coraz bardziej aż swój szczyt osiągnie w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa.

W Bożym Narodzeniu jaśnieje też światło czułości i pokory Boga, który pochyla się nad naszymi ograniczeniami, słabościami, grzechami i uniża się aż do nas. Jezus Chrystus “istniejąc w postaci Bożej ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi”. Możemy powiedzieć, że Boże Narodzenie jest świętem pokory, ubóstwa, ogołocenia Syna Bożego, który przybywa, aby obdarzyć nas swoją nieskończoną miłością

 Boże Narodzenie jest też tajemnicą pokoju, rodzi się bowiem Dziecię, niosące światu zbawienie, a wszystkim ludziom radość i pokój. W Dziecięciu owiniętym w pieluszki złożonym w żłobie przychodzi Bóg, aby skierować kroki wszystkich ludzi na drogę pokoju.

W końcu Boże Narodzenie to tajemnica radości. Ubodzy pasterze słyszą Aniołów śpiewających: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania» i mówiących o radości wielkiej, która będzie udziałem całego narodu. Te słowa aniołów zachęcają nas do radości pomimo cierpienia, trudów, utraty naszych bliskich, pomimo narastającej wrogości wobec Kościoła, pomimo wojny i prześladowań, mimo wszystko, bo w mieście Dawidowym «narodził się Zbawiciel», nieczerpane źródło naszej radości. Uczestniczy w niej cały Kościół, napełniony światłem narodzonego Syna Bożego.

Przeżywajmy więc z radością Boże Narodzenie. Syn Boży rodzi się dla nas, pragnie być blisko każdego z nas i pragnie nas spotkać, obdarować Sobą. On jest prawdziwym światłem, które rozprasza i rozjaśnia ciemności otaczające nasze życie i ludzkość. Zawierzmy na nowo tej ogromnej miłości Boga, który tak bardzo umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.

Maryjo, wraz z Tobą, dziewicza Matko,

zatrzymujemy się przed żłóbkiem, w którym leży Dzieciątko,

tak jak Ty zadziwieni

wobec nieogarnionej łaskawości Boga.

Użycz nam Twoich oczu, Maryjo,

abyśmy wniknęły w tajemnicę

ukrytą w kruchym ciele Twego Syna.

Ucz nas rozpoznawać Jego oblicze

w każdym człowieku, bracie i siostrze,

Wspomóż nas, abyśmy były świadkami

Jego pokoju i miłości,

by również ludzie naszych czasów,

naznaczonych przemocą i wojną

umieli rozpoznać w Dzieciątku,

które trzymasz w ramionach,

jedynego Zbawcę świata,

niewyczerpane źródło prawdziwego pokoju,

którego tak bardzo pragnie każde ludzkie serce.”

Św. Jan Paweł II

Opublikowano 29 grudnia 2022 r.
Powered by CuteNews

Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas: