Kim są święci?

Święci to mieszkańcy nieba. W nadprzyrodzony sposób uczestniczą oni w naszym życiu, stając się naszymi orędownikami przed tronem Tego, Który sam jest Święty, który jest samą Świętością. Święci to nie tylko znane nam osoby, które czcimy, takie jak święta Klara, Faustyna, święty Franciszek. To także wiele osób nieznanych z imienia, którzy przez ciche i pokorne życie dla Boga otrzymali nagrodę w chwale Bożego Królestwa.

Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas: "Nie tylko ze względu na sam ich przykład czcimy pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze dlatego, żeby umacniała się jedność całego Kościoła w Duchu przez praktykowanie braterskiej miłości. Bo jak wzajemna łączność chrześcijańska między pielgrzymami prowadzi nas bliżej Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źródła i Głowy, wypływa wszelka łaska i życie Ludu Bożego”.

Wyrażenie „święty, święty, święty” w całej Biblii pojawia się dwukrotnie, raz w Starym Testamencie  w Księdze Izajasza i raz w Nowym Testamencie w Księdze Apokalipsy. W tych dwóch przypadkach wyrażenie to jest wypowiedziane lub wyśpiewane przez anielskie stworzenia, i za każdym razem pojawia się jako wizja człowieka, który przebywa w obecności Bożego tronu.

Bóg, który jest Miłością, jest święty. Jest Istotą nieskończenie doskonałą. Świętość Boga oznacza cechę, dzięki której jest On całkiem inny niż stworzenia: jest nienaruszony, przebywający w chwale, bez skazy. Jednocześnie ten najdoskonalszy Bóg jest naszym Ojcem. Dzieci jakiegoś ojca noszą w sobie podobieństwo do swego rodzica. Podobne rysy twarzy, podobne ruchy, sylwetkę, cerę, nieraz podobny charakter. Tym, czym zostaliśmy obdarzeni przez naszego Boga Ojca to zdolność do bycia  świętymi.

Drogą do stawania się świętymi jest Boży Syn, Jezus Chrystus.

Panie Jezu, prosimy Cię, uczyń nas świętymi poprzez upodobnienie się do Ciebie, przez Niepokalane Serce Maryi.

Opublikowano 31 października 2020 r.
Powered by CuteNews


Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl