Konserwacja polichromii ścian i stropu refektarza

W lipcu w Klasztorze Sióstr Klarysek w Krakowie rozpoczął się I etap prac konserwatorskich obejmujących konserwację polichromii ścian i stropu refektarza.

Projekt współfinansowany
z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

 

 

23 listopada zakończył się I etap prac przy konserwacji polichromii ścian i stropu refektarza w Klasztorze Sióstr Klarysek, zaplanowany na 2022 rok. Wykonano konserwację dekoracji malarskiej sufitu, fasety i profilowanego gzymsu. Komisja odbioru końcowego oceniła pozytywnie wykonane prace, podkreślając uzyskanie bardzo dobrego efektu.

Opublikowano 24 listopada 2022 r.
Powered by CuteNews

Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas: