Konserwacja staropolskich dokumentów

Konserwacja staropolskich dokumentów pergaminowych z Archiwum Krakowskich Klarysek

W 2020 roku nasz klasztor otrzymał dotację na prace konserwatorskie przy XVI i XVII-wiecznych dokumentach pergaminowych. W ramach zadania zaplanowane jest przeprowadzenie pełnej konserwacji dwudziestu siedmiu dyplomów. To kontynuacja projektów konserwatorskich zrealizowanych w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2016-2018.

Wśród wytypowanych do tegorocznego projektu obiektów są dokumenty wystawione w latach 1531-1640 przez dwóch papieży, trzech polskich królów, a także biskupów, protektorów i przełożone Zakonu. O unikatowej wartości tych archiwaliów stanowi także to, że przy wielu egzemplarzach zachowały się pieczęcie woskowe. Realizacja prac konserwatorskich pozwoli właściwie zabezpieczyć kolejne bezcenne zabytki piśmiennictwa.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Opublikowano 16 lipca 2020 r.
Powered by CuteNews


Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl