Kronika 2020-2021

WYBRANE WYDARZENIA Z ŻYCIA NASZEJ WSPÓLNOTY

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

LIPIEC 2020

 • W tym miesiącu szczególnie polecamy Bogu ludzi pogrążonych w nałogach i uzależnionych od współczesnych środków komunikacji. Zanurzamy cały Kościół w Przenajdroższej Krwi Chrystusa, którą darzymy czcią zwłaszcza w tym miesiącu.
 • 14 lipca relikwie bł. Salomei zostały podarowane parafii pw. Świętego Mikołaja w Połomii (diecezja rzeszowska), gdzie powstaje Sanktuarium Matki Bożej Jagodnej.
 • Prosimy Dobrego Boga o światło Jego Ducha i Boże prowadzenie dla organizatorów i uczestników 33. Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Kalwarii Pacławskiej, które rozpocznie się 26 lipca (niedziela) i potrwa do 1 sierpnia (sobota). Niech Święty Franciszek i Święta Klara uproszą zdroje błogosławieństw dla tego dzieła na Bożą chwałę!

SIERPIEŃ 2020

 • 2 sierpnia. Od dziś przeżywamy Nowennę przed uroczystością świętej Klary. SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU WE WSPÓLNEJ MODLITWIE. MSZA ŚWIĘTA NOWENNOWA JEST ODPRAWIANA CODZIENNIE O GODZINIE 17.00. Przez wstawiennictwo Świętej Klary modlimy się w intencji kapłanów, osób konsekrowanych, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, za uzależnionych od nałogów, za młodzież - o światło wiary, za chorych, cierpiących, za oczyszczających się w czyśćcu...
 • W dniach: 9-11 sierpnia przeżywamy Triduum z racji uroczystości Świętej Klary, założycielki naszego Zakonu. Z tej okazji najserdeczniej zapraszamy na adorowanie wraz z nami Najświętszego Sakramentu oraz na Msze święte o godzinie 17.00. 11 sierpnia wieczorna Eucharystia odprawiana będzie za pracowników telewizji oraz za korzystajacych ze środków masowego przekazu (w 1958 roku Święta Klara została ogłoszona patronką telewizji).

WRZESIEŃ 2020

 • Od 28 sierpnia do 4 września przeżywamy czas rekolekcji. Zgłębiamy duchowość św. Franciszka i medytujemy wydarzenia zbawcze, poprzedzone dziejami Narodu Wybranego, zawartymi m.in. w Pięcioksięgu. To prowadzi nas do refleksji i próby dania odpowiedzi na wielką i czułą miłość Boga. Rekolekcje głosi o. Michał, kapucyn.
 • 1 września prosimy Ducha Świętego o Jego światło i mądrość dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i katechetów w nowym roku szkolnym. Panie Jezu, Nauczycielu dobry, napełnij pokojem i radością serca ludzi młodych, aby wolni od uzależnień i różnych zmartwień i obciążeń, cieszyli się Twoimi darami! I postaw na ich drogach życia światłych przewodników...

PAŹDZIERNIK 2020

 • Dziś, 1 października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, na które serdecznie zapraszamy. Będą się one odbywać w naszej klasztornej kaplicy, a wierni mogą się z nami łączyć przy kracie łączącej kościół z klauzurą. Codziennie o godzinie 17.00 będziemy polecać Jezusowi - Eucharystii cały Kościół święty, kapłanów, prosić o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o jedność i miłość w ludziach, w rodzinach, o powrót do Boga dla tych, którzy oddalili się od Źródła Miłości, o otwartość serc ludzi młodych na nowy powiew Ducha Świętego... Zapewniamy też o modlitwie za studentów!
 • 7 października odwiedził nas Ojciec Prowincjał Marian Gołąb OFMConv wraz z nowo wybranym definitorium. O godzinie 7.00 kapłani celebrowali Eucharystię, podczas której wspólnie dziękowaliśmy Panu Bogu za Jego i naszą Matkę, Królowę Różańca Świętego. Pod koniec Mszy Świętej Ojciec Prowincjał przekazał nam ozdobną szkatułę z materiałem papierniczym, w który przez 136 lat były zawinięte doczesne szczątki Bł. Salomei, wraz z papierem, na którym były złożone Jej kości na czas rekognicji.

LISTOPAD 2020

 • Od 1 listopada przeżywamy szczególny czas radości i modlitw. W tym dniu dziękujemy Panu za dar wielu świętych - tych znanych, czczonych i często wspominanych, jak i tych, o których nigdy nie słyszeliśmy, a którzy radują się pełnią życia w Bogu i być może wypraszają nam wiele łask i Boże światło na drogach naszego życia.
 • Przez cały miesiąc mamy możliwość zyskania odpustów za zmarłych, dlatego z ufnością prosimy Dobrego Boga o uwolnienie ich z czyśćca. Za wstawiennictwem dusz cierpiących w czyśćcu prosimy o moc i światło dla Kościoła świętego w tym trudnym ale i owocnym czasie oczyszczenia. Niech Jego wierna, umacniająca w codzienności obecność pośród nas będzie nam zawsze jedyną, prawdziwą radością!
 • W dniach: 26-28 listopada przez dni skupienia przygotowywałyśmy się do odnowienia zakonnej profesji. Konferencje na temat rad ewangelicznych głosił o. Arkadiusz Żelechowski OFMConv. 29 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego odnowiłyśmy naszą konsekrację Bogu. Chwała Panu za Jego miłość i wierność...
 • 30 listopada, w uroczystość świętego Andrzeja Apostoła polecamy Dobremu Bogu wszystkich głoszących Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło szafarzy sakramentów i świadków Bożej miłości. Prosimy o ewangeliczną gorliwość i czystość serc dla wszystkich powołanych do świadczenia o Chrystusie.

GRUDZIEŃ 2020

 • Rozpoczął się piękny czas Adwentu, kiedy w atmosferze wyciszenia możemy przygotować nasze serca na Spotkanie... Jezus jest najlepszym i najcenniejszym Gościem, oby czuł się dobrze w sercach wszystkich chrześcijan...
 • 7 grudnia polecamy w modlitwie (za wstawiennictwem bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka) ofiary terroryzmu, ich rodziny oraz tych, którzy dopuścili się przemocy wobec bliźnich. Prosimy o nawrócenie i zmianę myślenia dla planujących zło. Dotknij Duchu Święty ich serc i umysłów, aby z wrogów stali się świadkami Poranka, Życia, Radości...
 • 25 grudnia, w najpiękniejsze Święta Bożego Narodzenia pamiętamy o naszych Kochanych Rodzinach, Przyjaciołach i Dobroczyńcach oddając wszystkie Wasze radości i troski w ręce Emmanuela - Króla Pokoju. NIECH DZIECIĄTKO JEZUS NAPEŁNI WASZE SERCA POKOJEM I ŚWIATŁEM, NIECH ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKA WYPRASZA POTRZEBNE SIŁY, A SERCA USPOSOBI DO OKAZYWANIA SOBIE NAWZAJEM CZUŁOŚCI I DOBROCI. NIECH ŚWIĘTY JÓZEF, WIERNY STRÓŻ I OBROŃCA, BĘDZIE WZOREM W MIŁOWANIU BOGA I BLIŹNIEGO!

STYCZEŃ 2021

 • Nowy Rok polecamy Maryi prosząc Ją, aby czuwała nad Kościołem Świętym w trudnym, ale i pełnym nadziei czasie. O godzinie 10.00 hymnem do Ducha Świętego O Stworzycielu rozpoczęłyśmy Eucharystię w intencji: o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku dla Rodziny franciszkańskiej, którą jak zwykle celebrowali Ojcowie Kapucyni z Loretańskiej. Potem kolędowanie ku czci Dzieciątka Jezus i Świętej Bożej Rodzicielki dopełniło radości ostatniego dnia Oktawy Bożego Narodzenia. 
 • Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu modlimy się o błogosławiony Rok dla: Ojca Świętego, naszego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Kapłanów, naszych Przyjaciół i Dobroczyńców i dla całego Kościoła.
 • 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego dziękowałyśmy Panu za dar Wcielenia Syna Bożego wraz z Braćmi Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Krakowie. Oprawę muzyczną Mszy świętej o godzinie 10.00 przejął zespół Fioretti. Tradycyjnie po Eucharystii nastąpiło w kościele wspólne kolędowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano 8 stycznia 2021 r.
Powered by CuteNews


Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl