Kronika 2020

WYBRANE WYDARZENIA Z ŻYCIA NASZEJ WSPÓLNOTY

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

 

STYCZEŃ 2020

 • Nowy Rok rozpoczęłyśmy w Imię Boże modlitwą Ojcze nasz. Wszystkie sprawy tego roku poleciłyśmy dobremu Ojcu w niebie przez ręce Niepokalanej. Kilka minut po północy odśpiewałysmy Liturgię Godzin ku czci Bożej Rodzicielki Maryi.
 • 6 stycznia w Uroczystość Objaiwenia Pańskiego otrzymałyśmy Patronów na Nowy Rok. Patronką wspólnoty została klaryska, św. Kamila Baptysta Varano.
 • 16 stycznia wspominamy w naszym Zakonie męczeństwo pierwszych braci franciszkanów, którzy oddali swe życie dla Chrystusa, głosząc Dobrą Nowinę wśród saracenów. W tym roku przypada 800 lat od ich męczeńskiej śmierci (1220-2020). Rozważamy w tym dniu, co znaczy dzisiaj dawać świadectwo o Chrystusie i świadczyć o Nim aż po męczeństwo.
 • W dniu 18 stycznia odeszła do Domu Ojca w niebie nasza Kochana Siostra Elżbieta Kalinowska. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 21 stycznia o godzinie 12.00 w kościele Św. Andrzeja w Krakowie przy ul. Grodzkiej 54. Odprowadzenie naszej Zmarłej Siostry z bramy Cmentarza Rakowickiego do grobowca Sióstr Klarysek odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 14.00. Prosimy o modlitwę za naszą zmarłą Siostrę Elżbietę.

LUTY 2020

 • W dniach 3 i 10 lutego wysłuchałyśmy konferencji o życiu i duchowości Świętego Jana Pawła II. Była też okazja do zobaczenia prezentacji o Świętym Papieżu z Polski.
 • W tym miesiącu  modlimy się szczególnie za osoby zmagające się z nałogiem alkoholowym, za ich rodziny, bliskich i za wszystkich, którzy pomagają im powstać do radosnego, pełnego pokoju życia.
 • W rozpoczętym okresie Wielkiego Postu prosimy Pana o miłosierdzie dla świata, o światło wiary dla ludzi młodych, za dzieci poczęte, Fundację Małych Stópek i wszelkie akcje promujące życie.

MARZEC 2020

 • 2 marca obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętej Agnieszki z Pragi, którą święta Klara nazwała "Połową swej duszy". Za jej wstawiennictwem prosimy Ducha Świętego o Jego światło i moc, abyśmy wypełniły nasze powołanie i misję w Kościele zgodnie z wolą Bożą.
 • Czas Wielkiego Postu poświęcamy na modlitwę za ludzi cierpiących z powodu nałogów, za obojętnych wobec Boga i Jego natchnień - o przemianę ludzkich serc i otwarcie ich na głos Boży. Prosimy o moc Ducha Świętego i potrzebne łaski dla kapłanów.
 • 25 marca, w Zwiastowanie Pańskie i Dzień Świętości Życia, polecamy Panu najbardziej Bezbronnych - Dzieci nienarodzone, aby mogły przyjść na świat i cieszyć się miłością rodziców!

KWIECIEŃ 2020

 • Dziękujemy Panu za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie i łaskę codziennej adoracji, którą ofiarujemy między innymi za naszego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego oraz za Prawodawców w Polsce, o światło i właściwe rozeznanie w obecnej sytuacji, o podejmowanie właściwych decyzji, o dar uzdrowienia dla chorych i pomoc dla tych, którzy zostają szczególnie poszkodowani, aby On - nasz Pan i Zbawiciel okazał nam grzesznym głębię swego Miłosierdzia.
 • ŻYCZENIA PASCHALNE OD NAS:
 • PRZYJACIOŁOM, DOBROCZYŃCOM, RODZINOM I WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI PRZESYŁAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA PASCHALNE. NIECH JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁY NAPEŁNI WASZE SERCA POKOJEM, RADOŚCIĄ I ŚWIATŁEM, NIECH BĘDZIE JEDYNYM PRZEWODNIKIEM, KTÓREMU WARTO ZAUFAĆ I POWIERZYĆ SIĘ CAŁKOWICIE! NIECH MARYJA, KRÓLOWA NIEBIOS, PROWADZI BEZPIECZNIE I W RADOŚCI DO KRÓLESTWA SWEGO SYNA, GDZIE PAN JEST WSZYSTKIM, SZCZĘŚCIEM I CHWAŁĄ ZBAWIONYCH!

MAJ 2020

 • Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo, święta Boża Rodzicielko, Maryjo, która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem... Tymi słowami święty Franciszek zwracał się do Matki Boga, dobrze wiedząc, że została Ona szczególnie wybrana przez najświętszego Ojca z nieba. Bóg Ojciec uświęcił Maryję. Uczynił to z Jej Synem i Duchem Świętym Pocieszycielem. Dlatego z wdzięcznością w sercu Franciszek modli się do Niej: W Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro... Miesiąc maj jest dedykowany Maryi. W tym najpiękniejszym miesiącu roku, kiedy świat tonie w różnobarwnych kwiatach, przesycony zapachem bzu i cudnym śpiewem kosów, pochylamy się nad tajemnicą miłości Trójjedynego Boga, który na Krzyżu zechciał dać nam Matkę - najlepszą, najpokorniejszą, najpiękniejszą w czystości i łasce. Codziennie o godzinie 17.00 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie adorujemy Boga i odśpiewujemy Litanię Loretańską, aby podziękować za dar Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 • 17 maja nabożeństwem majowym o godzinie 17.00 rozpoczęłyśmy dwunastogodzinną adorację Jezusa Eucharystycznego dziękując Mu za dar życia i świętości Papieża Polaka Jana Pawła II. Modlitwę adoracyjną zakończyłyśmy o godzinie 5.00 śpiewem uwielbienia. W chwilach bliskości z Panem mogłyśmy doświadczyć prawdy słów Papieża - Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem... W mrocznej nocy przed najcichszą Obecnością napełniałyśmy się światłem, w głębi modlitwy pośród mroku On, Pan Wszechświata, Światłość świata wskazywał nam najlepszą drogę: uniżenia, pokory, niknienia, aby móc objawiać swoją wszechmoc i miłosierdzie! Taką właśnie drogą prowadził Karola Wojtyłę, świętego Jana Pawła II.

CZERWIEC 2020

 • Od 1 do 9 czerwca uczestniczyłyśmy w rekolekcjach wiosennych, które (jak ufamy) prowadził Duch Święty, a w których towarzyszył nam o. Aleksander Koza OP wygłaszając piękne konferencje i posługując w rozmowach indywidualnych. Tematem wiodącym była miłość (do siebie, miłość wzajemna, miłość do Boga) i przebaczenie. Następnego dnia po rekolekcjach przybyli do nas Bracia Neoprezbiterzy, aby odprawić Mszę świętą i udzielić nam prymicyjnego błogosławieństwa.
 • 12 czerwca również cieszyłyśmy się z daru Prymicji i błogosławieństwa. Udzielił je nam Brat Grzegorz OFMCap.
 • Każdego dnia czcimy Najświętsze Serce Jezusa w tajemnicy Jego miłości. O godzinie 17.00 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewujemy Litanie, pieśń do Najświętszego Serca Jezusa i adorujemy Jezusa ukrytego w Eucharystii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!
 • 22 czerwca. Dziś w naszym kościele Św. Andrzeja będziemy gościć Neoprezbiterów z Wyższego Seminarium Diecezjalnego Archidiecezji Krakowskiej, którzy o 11.00 odprawią Mszę świętą prymicyjną. Towarzyszyć im będzie Wicerektor oraz Ojciec duchowny. Przez sześć lat towarzyszyłyśmy duchowo wyświęconym w tym roku Księżom z Rocznika św. Zygmunta Gorazdowskiego. Dziękujemy Dobremu Bogu za dar Nowych Kapłanów.

 

 

 

 

 

 

Opublikowano 22 czerwca 2020 r.
Powered by CuteNews


Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl