Kronika 2021

WYBRANE WYDARZENIA Z ŻYCIA NASZEJ WSPÓLNOTY

MAJ 2021

 • Bardzo serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe, które w naszym kościele Świętego Andrzeja Apostoła odprawiane są codziennie o godzinie 17.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i adoracji, wraz z Maryją, Matką Kościoła!
 • 13 maja przed dniem skupienia wysłuchałyśmy konferencji ks. dr. Bogusława Kastelika pt. "Eucharystia - przedsmak nieba".
 • Od 15 do 24 maja przeżywamy rekolekcje.
 • 19 maja. Dzisiaj nasza Wspólnota dziękuje Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za Jego opiekę nad nami w stulecie poświęcenia się naszej Rodziny Zakonnej temuż Sercu (1921-2021). Wdzięczność okazujemy dziś Bogu przede wszystkim podczas Eucharystii, modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • 21 maja Księża Misjonarze - Neoprezbiterzy odprawili u nas pierwszą Mszę świętą i udzielili nam prymicyjnego błogosławieństwa. Eucharystii przewodniczył Ks. Hubert Kowalewski CM, a modlił się z nami również Ojciec Paweł Dybka OFMConv.
 • W naszej modlitwie polecamy Panu nasze Mamy i wszystkie Matki, przez Niepokalane Serce Maryi, najczulszej z Matek.

CZERWIEC 2021

 • Najserdeczniej zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusa, które odbywają się w naszym kościele codziennie o godzinie 17.00.
 • 5 czerwca. Gościłyśmy dziś w naszej kaplicy zakonnej pięciu Ojców Neoprezbiterów z Prowincji Warszawskiej i Gdańskiej. Eucharystii przewodniczył O. Tomasz OFMConv. Nowo wyświęconym Kapłanom towarzyszył O. Roman Banasik z naszej Krakowskiej Prowincji.
 • W dniach 14-18 czerwca Instytut Studiów Franciszkańskich zorganizował dla nas cykl wykładow z duchowości franciszkańskiej. Wykładowcy (ojcowie franciszkanie) omówili następujące tematy: Pokuta w myśli i doświadczeniu św. Franciszka, Klauzura w duchowości klariańskiej, Rady ewangeliczne w duchowości św. Franciszka i św. Klary, Eucharystia w duchowości św. Franciszka i św. Klary, Przyjaźń w doświadczeniu św. Franciszka i św. Klary.

LIPIEC 2021

 • W tym miesiącu w sposób szczególny wielbimy i czcimy Najdroższą Krew Chrystusa. Modlimy się za Kościół Święty i jego Pasterzy zanurzając cały świat w bezcennej Krwi Chrystusa, która jest "wonnym balsamem dla naszych ran, Krwią radości..."
 • Trwają duchowe przygotowania do nowenny przed uroczystością Św. M. Klary. Najserdeczniej zapraszamy w dniach 2-10 sierpnia na Eucharystię z homilią o godzinie 17.00 i adorację Najświętszego Sakramentu. W samą uroczystość Świętej Matki 11 sierpnia będzie można uczestniczyć w naszym kościele w Mszy świętej o godzinie 7.00, 10.00 i 17.00. Gorąco zapraszamy do uwielbiania Boga razem ze Świętą Klarą.

SIERPIEŃ 2021

 • W dniach 9-11 sierpnia przeżywamy Triduum przed uroczystością Świętej Matki Klary. W naszym kościele Św. Andrzeja jest wystawiony do adoracji Najświętszy Sakrament. Serdecznie zapraszamy do wspólnego uwielbiania Boga.
 • 11 sierpnia można uzyskać w naszym kościele odpust zupełny. Wieczorem o godzinie 17.00 będzie oprawiona Msza święta w intecji pracowników telewizji i za korzystających ze środków masowego przekazu - Święta Klara została ustanowiona patronką telewizji przez papieża Piusa XII w 1958 roku.

WRZESIEŃ 2021

 • Miesiąc ten przeżywamy w łączności z Jezusem Miłosiernym, dziękując Mu za łaski, jakie zsyla na świat przez modlitwy osób Jemu oddanych. Polecamy szczególnie młodzież i dzieci oraz wychowawców i katechetów. Jak zawsze, zawierzamy Bogu intencje Ojca świętego oraz tych, którzy przesyłają nam prośby o modlitwę.
 • 19 września o godzinie 18.00 zostala odprawiona kolejna Msza święta o kanoniazcję Bł. Salomei, za polecających się Jej wstawiennictwu oraz za naszych Dobroczyńców.

PAŹDZIERNIK 2021

 • Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. W naszym kościele Św. Andrzeja nabożeństwo październikowe jest odprawiane o godzinie 17.00.
 • 3 października przeżywałyśmy nabożeństwo ku czci Św. O. Franciszka zwane Transitusem. Modlimy się za Trzy Zakony, które założył i którymi nieustannie się opiekuje.
 • 4 października w uroczystość Świętego Patriarchy przez adorację Najświętszego Sakramentu dziękujemy Jezusowi-Eucharystii za świadectwo życia Św. Franciszka i polecamy Bogu tych, którzy proszą nas o wsparcie modlitewne.

LISTOPAD 2021

 • W dniach 10-18 listopada przeżywałyśmy nowennę ku czci bł. Salomei. 16 listopada została odprawiona Msza święta w intencji: o pokojowe rozwiązanie konfliktu na granicy z Białorusią. Prosimy bł. Salomeę, aby wyjednała u Boga-Króla Pokoju zgodę, pomyślność i błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.
 • 19 listopada w święto bł. Salomei odbyła się w naszym kościele całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. O godzinie 10.00 podczas Mszy świętej polecałyśmy Bogu naszych Przyjaciół, Rodziny i tych, którzy proszą nas o modlitwę. O 17.00 została odprawiona uroczysta Eucharystia w intencji: o kanonizację bł. Salomei, za Jej Czcicieli i polecających się Jej wstawiennictwu.

GRUDZIEŃ 2021

 • Czas Adwentu przygotowuje nas na spotkanie i na przebywanie w Obecności - w Emmanuelu, który przychodzi jako Książę Pokoju, Odwieczny Ojciec, Bóg Mocy. Codziennie przychodzi do nas w Słowie, Eucharystii, w drugim człowieku, w wydarzeniach dnia codziennego. W dziejach ludzkości był taki moment, kiedy Bóg uniżył się i zszedł z Niebios, aby stać Człowiekiem i odkupić wszystkich pogubionych na drogach życia. W Adwencie szczególnie polecamy Panu rodziny - prosząc o umocnienie wzajemnych więzi i Boże błogosławieństwo.

STYCZEŃ 2022

 • Nowy Rok rozpoczęłyśmy modlitwą do Ducha Świętego o Jego światło i moc na każdy dzień.
 • 6 stycznia przybyli do nas Bracia wraz z Wychowawcami z WSD oo. Franciszkanów, aby wspólnie przeżyć Eucharystię i kolędować Dzieciątku Jezus.
 • 19 stycznia o godzinie 18.00 w naszym kościele św. Andrzeja została odprawiona Msza święta w intencji: o kanonizację Bł. Salomei i za polecających się Jej wstawiennictwu.
 • 22 stycznia odwiedzili nas z kolędą Klerycy WSD AK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano 26 stycznia 2022 r.
Powered by CuteNews


Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl