Kronika 2021

WYBRANE WYDARZENIA Z ŻYCIA NASZEJ WSPÓLNOTY

 

STYCZEŃ 2021

 

 • Nowy Rok polecamy Maryi prosząc Ją, aby czuwała nad Kościołem Świętym w trudnym, ale i pełnym nadziei czasie. O godzinie 10.00 hymnem do Ducha Świętego O Stworzycielu rozpoczęłyśmy Eucharystię w intencji: o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku dla Rodziny franciszkańskiej, którą jak zwykle celebrowali Ojcowie Kapucyni z Loretańskiej. Potem kolędowanie ku czci Dzieciątka Jezus i Świętej Bożej Rodzicielki dopełniło radości ostatniego dnia Oktawy Bożego Narodzenia. 
 • Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu modlimy się o błogosławiony Rok dla: Ojca Świętego, naszego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Kapłanów, naszych Przyjaciół i Dobroczyńców i dla całego Kościoła.
 • 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego dziękowałyśmy Panu za dar Wcielenia Syna Bożego wraz z Braćmi Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Krakowie. Oprawę muzyczną Mszy świętej o godzinie 10.00 przejął zespół Fioretti. Tradycyjnie po Eucharystii nastąpiło w kościele wspólne kolędowanie.
 • 9 stycznia wysłuchałyśmy kolejnej konferencji na dzień skupienia wygłoszonej przez ks. Bogusława Kastelika (z diecezji bielsko-żywieckiej), noszącej tytuł: Zorientowani na Boga.
 • 13 stycznia relikwie Błogosławionej Salomei zostały przekazane parafii pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, na ręce ks. Grzegorza Gugi.
 • W dniach 18-25 stycznia prosimy Jezusa Chrystusa o wypełnienie się Jego modlitwy: ABY BYLI JEDNO, JAK TY, OJCZE WE MNIE, A JA W TOBIE.
 • 19 stycznia powierzałyśmy Panu intencje czcicieli Błogosławionej Salomei oraz polecających się Jej wstawiennictwu.

LUTY 2021

 • 2 lutego, w Dzień Życia Konsekrowanego pragniemy z serca podziękować wszystkim Wam, Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy naszej Wspólnoty za pamięć modlitewną, życzenia i dobre słowa. Radość z daru konsekracji jest też zobowiązaniem - pamiętamy o Was każdego dnia w Tym, który jest Życiem i który nieustannie Życiem obdarza - Jezusie Eucharystycznym, wypełniając tak nasze kontemplacyjne powołanie i apostolstwo przez modlitwę.

MARZEC 2021

 • 10 marca rozpoczynamy nowennę do Świętego Józefa, którą w tym roku ofiarujemy za Kościół w Polsce.
 • Od 19 do 25 marca, podczas południowego nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, modlimy się o świętość życia.
 • WSZYSTKIM NASZYM KOCHANYM BRACIOM FRANCISZKANOM, PRZYJACIOŁOM, RODZINOM I DOBROCZYŃCOM ŻYCZYMY POKOJU PŁYNĄCEGO Z NAJŚWIETSZEGO SERCA ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA ORAZ RADOŚCI PŁYNĄCEJ Z NIEPOKALANEGO SERCA MARYI!

KWIECIEŃ 2021

 • Dziękujemy Dobremu Panu za dar wiosny! W pięknie Jego stworzenia możemy Go uwielbiać i z radością adorować piękno Jego Oblicza. Modlimy się w tym miesiącu szczególnie za rodziny, o miłość i jedność w nich, polecamy Bogu rodziny niepełne, prosząc o Jego łaskę i światło.
 • 26 kwietnia mogłyśmy wysłuchać konferencji o Czcigodnym Słudze Bożym Ojcu Wenantym Katarzyńcu, którą wygłosił o. Paweł Solecki OFMConv.

MAJ 2021

 • Bardzo serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe, które w naszym kościele Świętego Andrzeja Apostoła odprawiane są codziennie o godzinie 17.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i adoracji, wraz z Maryją, Matką Kościoła!
 • 13 maja przed dniem skupienia wysłuchałyśmy konferencji ks. dr. Bogusława Kastelika pt. "Eucharystia - przedsmak nieba".
 • Od 15 do 24 maja przeżywamy rekolekcje.
 • 19 maja. Dzisiaj nasza Wspólnota dziękuje Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za Jego opiekę nad nami w stulecie poświęcenia się naszej Rodziny Zakonnej temuż Sercu (1921-2021). Wdzięczność okazujemy dziś Bogu przede wszystkim podczas Eucharystii, modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • 21 maja Księża Misjonarze - Neoprezbiterzy odprawili u nas pierwszą Mszę świętą i udzielili nam prymicyjnego błogosławieństwa. Eucharystii przewodniczył Ks. Hubert Kowalewski CM, a modlił się z nami również Ojciec Paweł Dybka OFMConv.
 • W naszej modlitwie polecamy Panu nasze Mamy i wszystkie Matki, przez Niepokalane Serce Maryi, najczulszej z Matek.

CZERWIEC 2021

 • Najserdeczniej zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusa, które odbywają się w naszym kościele codziennie o godzinie 17.00.
 • 5 czerwca. Gościłyśmy dziś w naszej kaplicy zakonnej pięciu Ojców Neoprezbiterów z Prowincji Warszawskiej i Gdańskiej. Eucharystii przewodniczył O. Tomasz OFMConv. Nowo wyświęconym Kapłanom towarzyszył O. Roman Banasik z naszej Krakowskiej Prowincji.
 • W dniach 14-18 czerwca Instytut Studiów Franciszkańskich zorganizował dla nas cykl wykładow z duchowości franciszkańskiej. Wykładowcy (ojcowie franciszkanie) omówili następujące tematy: Pokuta w myśli i doświadczeniu św. Franciszka, Klauzura w duchowości klariańskiej, Rady ewangeliczne w duchowości św. Franciszka i św. Klary, Eucharystia w duchowości św. Franciszka i św. Klary, Przyjaźń w doświadczeniu św. Franciszka i św. Klary.

LIPIEC 2021

 • W tym miesiącu w sposób szczególny wielbimy i czcimy Najdroższą Krew Chrystusa. Modlimy się za Kościół Święty i jego Pasterzy zanurzając cały świat w bezcennej Krwi Chrystusa, która jest "wonnym balsamem dla naszych ran, Krwią radości..."
 • Trwają duchowe przygotowania do nowenny przed uroczystością Św. M. Klary. Najserdeczniej zapraszamy w dniach 2-10 sierpnia na Eucharystię z homilią o godzinie 17.00 i adorację Najświętszego Sakramentu. W samą uroczystość Świętej Matki 11 sierpnia będzie można uczestniczyć w naszym kościele w Mszy świętej o godzinie 7.00, 10.00 i 17.00. Gorąco zapraszamy do uwielbiania Boga razem ze Świętą Klarą.

SIERPIEŃ 2021

 • W dniach 9-11 sierpnia przeżywamy Triduum przed uroczystością Świętej Matki Klary. W naszym kościele Św. Andrzeja jest wystawiony do adoracji Najświętszy Sakrament. Serdecznie zapraszamy do wspólnego uwielbiania Boga.
 • 11 sierpnia można uzyskać w naszym kościele odpust zupełny. Wieczorem o godzinie 17.00 będzie oprawiona Msza święta w intecji pracowników telewizji i za korzystających ze środków masowego przekazu - Święta Klara została ustanowiona patronką telewizji przez papieża Piusa XII w 1958 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano 10 sierpnia 2021 r.
Powered by CuteNews


Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl