Niedziela Palmowa

Br. Tomasz z Celano w „Żywocie św. Klary z Asyżu” napisał: „Aby kurz świata nie pokrył tego przejrzystego zwierciadła i kontakt z życiem świeckim nie skaził niewinnej młodości, święty ojciec śpieszy się, żeby wyrwać Klarę z ciemności świata”.

Bardzo ciekawych wyrażeń używa br. Tomasz: „kurz świata”, „przejrzyste zwierciadło”, „niewinna młodość”.

Czy to, co Tomasz nazywa „kurzem świata” dotyczy również współczesnych młodych ludzi? Czy są oni narażeni na to wszystko, co może zakryć, pokryć „przejrzyste zwierciadła” ich dusz? W każdym pokoleniu dusza ludzka jest czysta i święta i jest narażona na „kurz świata” jakkolwiek on się prezentuje. W każdym pokoleniu młodość jest niewinna i tej niewinności watro strzec a nawet trzeba pomóc młodym ludziom, by jej nie utracili.

 I co robi św. Franciszek? Święty Franciszek „śpieszy się, by wyrwać Klarę z ciemności świata”.

 „Zbliżała się Niedziela Palmowa. Dziewczyna z płonącym sercem udaje się do męża Bożego, by go zapytać, co i jak powinna zrobić, bo właśnie zamierza zmienić swoje życie. Ojciec Franciszek każe jej, żeby w tę uroczystość pięknie ubrana i ozdobiona poszła po palmę razem ze wszystkimi, a następnej nocy wyjdzie poza obóz, zamieniając radość świata na opłakiwanie męki Pańskiej” (LgKl).

    Klara szuka, pyta, „z płonącym sercem udaje się do” tego, u którego ma nadzieję otrzymać odpowiedź na swoje rozterki, by podjąć decyzję co do przyszłości. Święty Franciszek daje jej radę, ale to ona sama decyduje się zostawić dom, stabilne życie w gronie bliskich i przyjaciół, to, co składało się na „radość świata”. I to wszystko ma zamienić „na opłakiwanie męki Pańskiej”.

Zbliża się Wielki Tydzień. Wyjątkowy czas, w którym Chrystus Swoją Męką Śmiercią i Zmartwychwstaniem odkupił wszystkich ludzi. Święta Klara decyduje się być blisko Jezusa i opłakiwać Jego Mękę. A Ty?

Opublikowano 6 kwietnia 2022 r.
Powered by CuteNews

Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas: