Nowa książka

Z wdzięcznością i wielką radością przyjęłyśmy dar od naszych Sióstr ze Skaryszewa w postaci książki-dzieła Pauliny Marii Kaczmarek OSC i Judyty Katarzyny Woźniak OSCCap pt. Pod stopami Kościoła. Relacje Świętej Klary z Asyżu ze Stolicą Apostolską w świetle zachowanych dokumentów.

Książka składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi tłumaczenie pracy mediewistki z Mediolanu, prof. Marii Pii Alberzoni, Chiara e il papato. W drugiej zestawiono dokumenty papieskie, Konstytucje kard. Hugolina Cum a nobis petitur z 1219 roku, list Świętej Agnieszki z Asyżu i fragment Vitae (Żywota) Grzegorza IX.

Cennym wprowadzeniem do lektury jest przedmowa autorstwa Dr. hab. Wiesława Blocka OFMCap, w której opisuje pokrótce dzieje edycji pism Świętej Klary oraz historiografię jej myśli i duchowości. Autor wymienia wiele pozycji naukowych znawców ruchu franciszkańskiego i klariańskiego, na które warto zwrócić uwagę.

Dla nas, duchowych córek Klary z Asyżu, ważnym atutem tekstu jest podkreślenie odwagi i przejrzystości, z jaką Święta strzeże ideałów ewangelicznych i wprowadza je w życie. Mimo sugestii zwierzchników Kościoła o zniżenie lotów, Ona chce żyć jak Chrystus: w pełni miłości, w wolności jaką daje prawdziwe ubóstwo, w rzeczywistości minoritas jako „pątniczka i obca” na tej ziemi. Pod stopami Kościoła, w posłuszeństwie, w najgłębszym szacunku i oddaniu chce „krokiem szybkim i lekkim” wejść na gody Baranka. Zachęca nas do pójścia jej śladami.

Jesteśmy wdzięczne Kochanym Siostrom za przybliżenie nam pięknych ideałów naszej duchowości, za podjęty wysiłek, za trudną, ale jakże cenną i owocną pracę!

Opublikowano 14 stycznia 2021 r.
Powered by CuteNews


Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl