Nowenna przed Uroczystością św. Klary z Asyżu

Jak co roku rozpoczynamy Nowennę, przygotowującą nas do uroczystości św. Klary. Codzienna Eucharystia wyznacza nam rytm tej drogi podobnie jak wyznaczała rytm całego życia św. Klary. To tutaj w eucharystycznej przestrzeni Klara uczyła się modlitwy, słuchała Słowa Pana i kochającym sercem jednoczyła się z Nim w Komunii Św. Tak bardzo pozwała się Mu przemieniać że, jak pisał św. Jan Paweł II, całe życie Klary było Eucharystią, ponieważ nieustannie dziękowała Bogu w modlitwie, uwielbiając Go i błagając, orędując płacząc, składając dar lub ofiarę. Wszystko przyjmowała i ofiarowała Ojcu w jedności z Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

W życiu św. Klary dostrzegamy, że eucharystyczny wymiar dziękczynienia i uwielbienia był czymś szczególnie znaczącym. Przypomnijmy jej ostatnie słowa, które są jak pieczęć, pozostawiająca wyrazisty znak tego, czym żyła Klara przez całe życie. „Ruszaj bezpiecznie, masz bowiem dobrą eskortę na drogę. Ruszaj, bo twój Stwórca cię uświęcił, i strzegąc cię zawsze, jak matka dziecko, kochał cię czułą miłością. Bądź błogosławiony, Panie, który mnie stworzyłeś.” W tych niewielu słowach Klara streszcza doświadczenie całego swojego życia i odkrywa przed nami tę szczególna melodię wdzięczności, która trwała w jej sercu pośród wszystkich wydarzeń zarówno radosnych jak i tych smutnych, trudnych.

Słowa św. Klary odkrywają przed nami źródło tej wdzięczności. To Ojciec, który ją powołał do istnienia, który ją uświęcił, który nieustannie troszczył się o nią, czuwał nad nią, strzegł i kochał czułą miłością. Klara dostrzegała, że całe jej życie było nieustannym obdarowywaniem ze strony miłującego ją Boga. To darmowe i niczym nie zasłużone obdarowanie sprawia, że z głębi swego kochającego serca wydobywa okrzyk wdzięczności: ”Bądź błogosławiony, Panie, który mnie stworzyłeś!” Ten okrzyk przywołuje nam na pamięć słowa św. Pawła z Listu do Efezjan, którym Klara zapewne modliła się słuchając Słowa Bożego :”Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa”. Klara, podobnie jak św. Paweł wielbi Boga, bo widzi, że dzięki Jego łasce w jej życiu wypełniło się Słowo, wypełnił się plan Ojca, który miał dla niej przed założeniem świata.

 Św. Matko Klaro prosimy Cię dzisiaj udziel nam twojego ducha wdzięczności i uwielbiania Boga, abyśmy mogli tak jak ty, całym sercem odpowiedzieć na pragnienie Ojca, żyjąc w pełni darem Bożego dzięcięctwa otrzymanego w chrzcie św., żyjąc miłością do Chrystusa i w pełni przyjmując uświęcające działanie Ducha Świętego, abyśmy razem z Tobą mogli na wieki uwielbiać Boga w Trójcy jedynego. Amen

Opublikowano 10 sierpnia 2022 r.
Powered by CuteNews

Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas: