Przygotowanie do Paschy – droga Wielkiego Postu

Liturgią Środy Popielcowej rozpoczęliśmy wielkopostną drogę, trwającą czterdzieści dni, która doprowadzi nas do Triduum paschalnego, upamiętniającego mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana. Jest to szczególny czas, w którym Kościół zachęca nas do ożywiania w sobie świadomości odkupieńczego dzieła Chrystusa oraz do głębszego przeżywania daru chrztu św. W tym okresie liturgicznym Lud Boży od początków karmił się obficie słowem Bożym, by umocnić się w wierze, wspominając całe dzieje stworzenia i odkupienia.

Kościół zachęca nas, abyśmy razem z Jezusem, przeżyli ten wielkopostny czas modląc się i poszcząc oraz rozważając główne tajemnice wiary, zmierzając duchowo ku Kalwarii. W ten sposób przygotujemy się do doświadczenia — po przeżyciu tajemnicy Krzyża — paschalnej radości zmartwychwstania.

W Środę Popielcową przeżywaliśmy symboliczny obrzęd posypania głów popiołem, któremu towarzyszyło słowo:” Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” stanowiące mocne wezwanie, do uznania własnej grzeszności i do nawrócenia do Boga. Pan mówi do każdego z nas , osobiście: „Nawracaj się i wierz w Ewangelię ” wzywając nas, by fundamentem odnowy osobistej uczynić mocne i pełne ufności przylgnięcie do Ewangelii. Życie chrześcijanina jest życiem wiary, opartym na słowie Bożym i przez nie umacnianym. W naszych zmaganiach i wszelkich pokusach sekret zwycięstwa polega na kierowaniu się słowem prawdy i zdecydowanym odrzuceniu kłamstwa i zła. To jest prawdziwy i główny program na czas Wielkiego Postu: słuchać słowa prawdy, żyć prawdą, mówić i czynić prawdę, odrzucać kłamstwo które , zatruwa nasze serca i prowadzi nas do wszelkiego zła. Dlatego tak ważne jest wsłuchiwanie się na nowo w czasie tych czterdziestu dni w Ewangelię, w słowo Pana, w słowo prawdy, które pomaga nam zobaczyć naszą słabość, a zarazem otworzyć serce na miłosierną miłość Chrystusa. Papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Wielki Post napisał m.in. „Wielki Post jest czasem łaski na ile słuchamy Tego, który do nas mówi w Słowie Bożym, w naszych codziennych sytuacjach i wydarzeniach, które wielu naszych braci i sióstr postawiło w skrajnie trudnej sytuacji życiowej z powodu wojny, czy różnych kataklizmów”. Chrystus zachęca nas do pójścia razem z Nim Drogą Krzyżową, do podejmowania codziennego krzyża , trudu codziennej wierności modlitwie, pracy, naszemu osobistemu powołaniu, do odnowienia i pogłębienia naszej miłości ku Niemu.

Podczas ostatnich 4 niedziel przygotowujących nas do wejścia w Wielki Post Kościół pozwalał nas wsłuchiwać się w słowa Jezusa z Kazania na Górze, przygotowując nas do wejścia w tajemnice Męki , Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Usłyszeliśmy na nowo słowa błogosławieństw, a potem kolejne części mowy Jezusa, które ukazywały nam drogę chrześcijanina, prowadzącą do rozwoju wiary i miłości, aż po miłość nieprzyjaciół. Gdy zestawimy ten długi fragment mateuszowej Ewangelii z opisem Męki Jezusa, widzimy, że Jezus pierwszy przemierza drogę błogosławieństw, a poszczególne części Kazania na Górze są bardzo spójne z etapami Jego Drogi Krzyżowej. Ten sam Jezus , który mówi: „ Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”, zostaje w Ogrójcu pojmany i uwięziony. On, który poleca: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” , przyjmuje niesprawiedliwy wyrok wydany przez Piłata.

Kolejne słowo: „Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz, a jeśli cię zmusza, żeby iść z nim tysiąc kroków , idź dwa tysiące”, Jezus wypełnia, pozwalając ogołocić się nie tylko z płaszcza, ale i z tuniki, a dźwigając krzyż idzie drogą krzyżową aż po Golgotę, aby tam konając wypowiedzieć słowa miłości względem tych, którzy Go zranili i doprowadzili do śmierci: „Ojcze , przebacz im , bo nie wiedzą co czynią” . W ten sposób zostawił nam słowa modlitwy za nieprzyjaciół , w której odsłonił miłość swojego Serca, miłość która nie ma granic.

Niech zatem częste rozważania Drogi Krzyżowej pomogą nam, aby w chwilach walki i trudności w naszych sercach zwyciężało słowo Jezusa, zwyciężała Jego miłość, a ona niech prowadzi nas do pełnego radości uczestniczenia w Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Opublikowano 25 lutego 2023 r.
Powered by CuteNews

Powered by CuteNews

Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas: