Wielki Post

W rozpoczętym już Wielkim Poście zechciejmy zwrócić na nowo nasze spojrzenia i serca ku Zbawicielowi, na wzór św. Klary, zasłuchanej w ciszę i pokorne znoszenie cierpienia przez milczącego Jezusa i kontemplującej Jego posłuszne, całkowite i bezwarunkowe oddanie się w ręce Ojca.

Ewangelista Jan mówi nam, że Jezus podczas przesłuchania u najwyższego kapłana  milczał. Wokół Niego wielu krzyczało. Świadkowie, tłum, przeciwnicy… wiele raniących, kłamliwych słów… W Sercu niewinnego Jezusa krzyczały nasze grzechy. Mówi o nich Psalmista: Otoczyło mnie stado byków, osaczają mnie byki Baszanu, rozwierają przeciwko mnie paszcze, jak drapieżny lew, który ryczy… Grzechy, brud duszy odkupionej tak cenną Krwią Najniewinniejszego.

Jezus milczy. To milczenie Boga jest dla nas bardzo ważną lekcją.  Bo przecież wypowiadamy w ciągu dnia wiele słów, wiele słów niepotrzebnych, pustych, a  nawet raniących. Jezus na krzyżowej drodze uczy nas milczenia, wyciszenia, zasłuchania w najważniejszy głos – głos Ojca. Ta lekcja milczenia jest w rzeczywistości lekcją miłości, otwartości na innych, współczucia, cierpliwości. Poprzez milczenie nie tylko nabywamy zdolność słuchania głosu Boga, ale właściwie oceniamy siebie, nabywamy odpowiedniego dystansu do spraw doczesnych, uchylamy drzwi naszych serc i przestrzeni naszego życia na sarcum, tajemnicę obecności Boga w nas i wokół nas.

Druga ważną cechą Jezusa jest posłuszeństwo. Jezus posłuszny aż do śmierci wypełnia polecenie Ojca. Staje się według słów proroka Izajasza wzgardzony, bez wyglądu, zmiażdżony za nasze winy, jak ktoś, przed kim zakrywa się twarz. Pozwolił się oszpecić, aby nas uczynić pięknymi, wybielonymi, czystymi, nieskalanymi. On sam bez skazy przyjmuje oszpecenie, a my dzięki temu odzyskujemy pierwotne piękno.

To, co jest naszą największą pociechą, to Jego miłosierdzie. Zraniony Bóg, Pan wszechświata odrzucony przez człowieka, którego tak bardzo umiłował, nie przestaje udzielać mu ze skarbca swego miłosierdzia. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy będziemy na nowo celebrować ten nieoceniony dar Jego Serca.

Jezu, stoimy dziś przed Twoim Krzyżem, aby adorować Cię i aby uświadomić sobie po raz kolejny, jak bardzo nas ukochałeś. Dziękujemy Ci za tę miłość, za krzyż. Wiemy, że Twoja miłość nie kończy się na Krzyżu, że przedłuża się po zmartwychwstanie i życie wieczne, gdzie na wieki będziemy sławić Twoje miłosierdzie.

Opublikowano 20 lutego 2021 r.
Powered by CuteNews


Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:





Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl