Radość Życia!

Ja Jestem zmartwychwstanie i życie, kto we Mnie wierzy, nie umrze, ale będzie żył – mówi Jezus do Marty w Betanii, przed wskrzeszeniem Łazarza. Te same słowa kieruje do każdego z nas. On jest życiem, jest Panem życia. Wobec tego nie musimy i nawet nie powinniśmy się lękać śmierci. W rzeczywistości i w ujęciu eschatologicznym śmierć jest skutkiem grzechu, a więc nie żyje ten, kto trwa w niewierności Bogu, kto zaprzecza Jego dobroci i mocy. Natomiast śmierć fizyczna to (jak uczy Katechizm) oddzielenie duszy od ciała: Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska ma sens pozytywny. Dla mnie bowiem żyć - to  Chrystus,  a  umrzeć  -  to  zysk  (Flp  l,  21).  Nauka  to  zasługująca  na  wiarę:  Jeżeliśmy bowiem  z  Nim  współumarli,  wespół  z  Nim  i żyć  będziemy (2  Tm  2,  11).

Istotna  nowość śmierci   chrześcijańskiej   polega   na   tym, że   przez   chrzest   chrześcijanin   już   w   sposób sakramentalny  "umarł  z  Chrystusem",  by żyć  nowym życiem.  Jeżeli  umieramy  w  łasce Chrystusa, przez śmierć fizyczną wypełnia się to "umieranie z Chrystusem" i dopełnia w ten sposób nasze wszczepienie w Niego w Jego akcie odkupieńczym: Wolę umrzeć w Chrystusie Jezusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam Tego, który za nas umarł; pragnę Tego, który dla nas zmartwychwstał. I oto bliskie jest moje narodzenie... Pozwólcie chłonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem – pisze Ignacy Antiocheński do gminy chrześcijańskiej, przestrzegając tych, którzy go szczególnie miłują, aby nie starali się ocalić go przed śmiercią męczeńską.

Jezus obdarza nas prawdziwym życiem, nie życiem ziemskim, które jest krótkie i napełnione trudami, ale życiem bez końca, abyśmy mogli z Nim rozkoszować się prawdziwym bytowaniem, wielbić Go, cieszyć się Jego miłością, mocą, światłem i pokojem. Mimo naszych grzechów, słabości i zaniedbań On nie cofa swej obietnicy. Przeciwnie, potwierdza ją w każdym czasie: Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A jeśli On z nami, Pan dający życie i będący sam ŻYCIEM, to czy warto bać się śmierci?

Opublikowano 30 marca 2021 r.
Powered by CuteNews


Intencje

Jeśli chcesz, abyśmy modliły się razem z tobą, w twoich intencjach – napisz do nas:

Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl