Jubileuszowy rok bł. Salomei

W tym roku przeżywamy Jubileusz 750-lat od śmierci bł. Salomei. To doskonała okazja do bliższego poznania jej życia, które także dziś może być inspiracją i wskazówką na naszej drodze.

Bł. Salomea to księżna z rodu Piastów, która odrzucając koronę królewską, wybrała ubóstwo i podążyła śladami św. Franciszka i Klary jako pierwsza w Polsce klaryska. Ten radykalny krok pozwolił jej odkryć, że na Miłość odpowiada się miłością - całkowitą, pełną oddania i rezygnacji z siebie.

Krakowska wspólnota sióstr klarysek zaprasza Cię do wspólnego odkrywania Boga przez świadectwo życia błogosławionej Salomei.Nowenna jubileuszowa

Homilie o. Rafał Antoszczuk OFMConv

Ponad wszystko MIŁOŚĆ

"Reportaż pokazuje życie za klauzurą krakowskich sióstr klarysek, które w tym roku rozpoczęły dziękczynną modlitwę za dar błogosławionej Salomei, Piastówny, pierwszej polskiej klaryski w 750. rocznicę jej narodzin dla nieba. Siostry pokazują bezcenne, średniowieczne pamiątki po błogosławionej, przypominają historię jej życia i świętości oraz uchylają rąbka tajemnicy życia za klauzurą, a Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski tłumaczy znaczenie Błogosławionej Salomei i Sióstr Klarysek dla historii chrześcijańskiej Polski".


Przekazanie relikwii

Reportaż z przekazania relikwii bł. Salomei do sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

Toruń, 29.07.2019 r.


Patronka dla Polski

Błogosławiona Salomea patronką dla Polski.


Wigilia Jubileuszu 750-lecia śmierci bł. Salomei.

Niech bł. Salomea wybłaga dla nas łaskę takiego trwania przy krzyżu, który daje moc zwyciężania tego wszystkiego, co jest ze świata i co chciałoby nas z nadziei zwycięstwa odrzeć - mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. z okazji wigilii Jubileuszu 750-lecia śmierci bł. Salomei w kościele św. Andrzeja Apostoła w Krakowie. W uroczystości wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką i Rodzicami.

Modlitwa na Rok Jubileuszowy

Wszechmogący dobry Boże, Ciebie bł. Salomea kochała i wielbiła całym swoim życiem; przez Jej wstawiennictwo rozpal w moim sercu żywy płomień wiary i miłości oraz udziel mi łaski (...), o którą Cię proszę z pokora i ufnością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Modlitwy ku czci świętych

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości, módlmy się też wspólnie za przyczyną bł. Salomei w intencji naszej ojczyzny.

Modlitwa bł. Salomei w intencji ojczyzny

Panie, któryś w bł. Salomei pochodzącej z królewskiego rodu Piastów, dał nam wzór miłości kraju ojczystego, udziel za jej wstawiennictwem naszej Ojczyźnie łaski pokoju i zgody wewnętrznej, wierności Bogu, Ewangelii i Kościołowi Świętemu, a nas umocnij na drodze zdobywania koniecznych nam wartości moralnych – wierności w małżeństwach, poszanowania życia dzieci, trzeźwości i pracowitości, abyśmy przez to zapewnili sobie Twoje błogosławieństwo na życie doczesne i wieczne.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Nowenna miesięcy

Nasza krakowska wspólnota Sióstr Klarysek zaprasza do spotkania z wyjątkową kobietą, księżną, która odrzucając koronę królewską wybrała ubóstwo idąc śladem św. Franciszka i św. Klary. Błogosławiona Salomea, bo to o Niej mowa, odkryła, że na MIŁOŚĆ odpowiada się miłością: całkowitą, pełną oddania i rezygnacji z siebie. Dziś ponownie staje przed nami i uczy nas niezwykłego życia, ale nie według światowych reklam i współczesnych trendów mody. Ona – bł. Salomea – pomaga odkrywać drogę pójścia pod prąd egoizmu i wybierać wartości, które obecnie są tak często zdewaluowane i ośmieszane. Bł. Salomea wskazuje na czystość, skromność, odwagę, łagodność, służbę, wytrwałość i wierność ideałom. Wskazuje nam na prawdziwe wartości życia, na wierność w małżeństwie i zakonie, posługę ubogim, patriotyzm, modlitwę, miłość i pokój.

W tym wyjątkowym czasie nowenny miesięcy chcemy, gromadząc się wokół ołtarza Chrystusa, uwielbić całą Trójcę Świętą za życie, powołanie i świętość bł. Salomei, Piastówny, w Jubileuszowym Roku, kiedy przypada 750 lat od Jej śmierci. Pragniemy na nowy wydobyć piękno życia, powołania i przesłania tej Błogosławionej.

Pięćdziesiąt lat temu ówczesny Metropolita Krakowski, kard Karol Wojtyła (dziś św. Jan Paweł II) powiedział w homilii o bł. Salomei: „Czcimy Ją jako dziewicę, która za zgodą męża dochowała ślubu dziewictwa. Czcimy w niej równocześnie wzór wierności małżeńskiej w niełatwych kolejach losu. Czcimy w niej wreszcie powołanie do życia zakonnego, do kontemplacyjnej modlitwy i ofiary, która w sposób szczególny użyźnia glebę społeczności chrześcijańskiej. W bogatym dziedzictwie pierwszego tysiąclecia znajduje się również i to wielkie świadectwo wiary i miłości pełnej oddania Bogu i bliźniemu, jakie pozostawiła bł. Salomea.”

Dekret o odpuście zupełnym

W roku jubileuszowym błogosławionej Salomei, Penitencjaria Apostolska, udziela odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, który można uzyskać aż do dnia 31 grudnia 2018 roku i ofiarować za dusze wiernych przebywających w czyśćcu, poprzez nawiedzenie w formie pielgrzymki krakowski kościół świętego Andrzeja Apostoła i uczestnictwo w jubileuszowych obrzędach i okolicznościowych nabożeństwach.


Dekret