Dekret Penitencjarii Apostolskiej

Penitencjaria Apostolska,
dla pogłębienia wiary wiernych i zbawienia dusz, na mocy specjalnych uprawnień,
udzielonych jej przez świętego w Chrystusie Ojca i naszego Pana, z Bożej Opatrzności papieża Franciszka,
zważywszy na niedawno przedłożone prośby Najprzewielebniejszego Marka Jędraszewskiego, arcybiskupa, metropolity krakowskiego,
razem z ksienią krakowskiego klasztoru Sióstr Klarysek, pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła,
w roku jubileuszowym błogosławionej Salomei, która jako pierwsza w Polsce przyjęła regułę klarysek,
łaskawie udziela z niebiańskich zasobów Kościoła odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami
/sakramentalna spowiedź, eucharystyczna komunia i modlitwa w intencji Ojca świętego/,
który mogą zyskać siostry i wierzący w Chrystusa, szczerym sercem skruszeni i pobudzeni miłością, aż do dnia 31 grudnia 2018 roku;
mogą go także ofiarować, jako wsparcie, za dusze wiernych przebywających w czyśćcu, jeśliby nawiedzili w formie pielgrzymki
krakowski kościół świętego Andrzeja Apostoła i tam uczestniczyli w jubileuszowych obrzędach i okolicznościowych nabożeństwach
- o czym już wspomniano w przedłożonej prośbie - oraz pobożnie uczestniczyli lub przynajmniej przed relikwiami Błogosławionej Salomei
przez odpowiedni czas oddawali się pobożnym rozważaniom, zakończonych modlitwą Pańską, wyznaniem wiary
oraz wezwaniami do NMP, św. Andrzeja Apostoła i błogosławionej Salomei.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z powodu ważnej przyczyny, nie mogą wyjść z domu, również będą mogli zyskać odpust zupełny,
wzbudziwszy żal za grzechy i postanowienie, skoro tylko będzie to możliwe, wypełnienia trzech zwyczajnych warunków,
jeśliby do obchodów jubileuszowych, w sposób duchowy, przyłączyli się, ofiarowawszy miłosiernemu Bogu modlitwy i swoje boleści lub niewygody własnego życia.
Zatem, żeby przystąpienie do otrzymania Bożego przebaczenia, za pośrednictwem kluczy Kościoła, było łatwiejsze dla pasterskiej miłości,
ta Penitencjaria usilnie prosi, aby kapłani wyposażeni w odpowiednie władze do słuchania spowiedzi, gorliwie i z zapałem oddawali się sprawowaniu sakramentu pokuty.
Niniejszy dekret w całości ważny jest przez cały rok jubileuszowy błogosławionej Salomei. Bez względu na wszelkie inne przeciwne postanowienia.

Rzym, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 stycznia, roku Pańskiego 2018.
Maurus Piacenza penitencjarz większy
Krzysztof Nykiel sekretarz /= regens/