Siostry Klaryski, ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków tel. (012) 422 16 12 tel/fax (012) 429 52 87

 
 

 

Siostry klaryski czyli Zakon Świętej Klary jest zwany także Drugim Zakonem Franciszkańskim. Łacińska nazwa zakonu brzmi Ordo Sanctae Clarae (OSC).
             Zakon wywodzi się z Włoch, a jego początki sięgają 1212 roku. Powstał dzięki św. Klarze z Asyżu, która przyjęła formę życia św. Franciszka i wyraziła ją poprzez swą kobiecą wrażliwość. Wybrała dla siebie i swych towarzyszek życie w ścisłej klauzurze, w ubóstwie i pokucie oraz w adoracyjnym skupieniu wobec Boga obecnego w głoszonym Słowie i sprawowanych sakramentach - zwłaszcza sakramencie Eucharystii.

Obecnie w klasztorze krakowskim żyje 36 sióstr. Oprócz Polek z różnych rejonów kraju jest też jedna Słowaczka, s. Damiana. Aby dać wyraz modlitewnej obecności w sercu Kościoła i świata, siostry codziennie sprawują Liturgię eucharystyczną i Liturgię godzin. Często poświęcają czas adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie osobistej, pielęgnując skupienie także podczas posług. Utrzymują się z pracy przy naprawie i szyciu szat kościelnych oraz paramentów liturgicznych, przyjmują też jałmużnę.

Prezentacje video:

Prezentacja

Rytm naszej codziennej posługi modlitewnej (dzień zwykły):
  • 04. 45   początek dnia
  • 05. 30   Godzina czytań, Jutrznia, medytacja
  • 07. 00   Eucharystia, modlitwy wspólnoty, Modlitwa przedpołudniowa,                 praca
  • 12. 00   Anioł Pański, Modlitwa południowa
  • 14. 45   Modlitwa popołudniowa, koronka do Miłosierdzia Bożego, praca
  • 16. 30   medytacja, Nieszpory
  • 18. 30   różaniec lub koronka siedmiu radości Najświętszej Maryi                 Dziewicy, Kompleta

 

 ua

 it

 fr

 sk

 

klaryski@pro.onet.pl