Klara – duchową formatorką

Wsłuchując się w słowa Klary z pewnością dostrzeżemy, jaką drogę formacyjną proponuje nam asyska święta.

Stawia nam ona przed oczy osobę Maryi i radzi, abyśmy kierowały się w życiu Jej przykładem. Najkrótszą drogą do świętości jest pójście za Chrystusem śladami Maryi. Klara radzi każdej z nas: do tej najsłodszej Matki przylgnij. Dlaczego warto przylgnąć do Bożej Matki? Wyjaśnia to w liście skierowanym do świętej Agnieszki z Pragi:

Jak Najświętsza chwalebna Dziewica  cieleśnie Go piastowała, tak i ty, idąc Jego śladami, zwłaszcza pokory i ubóstwa, możesz Go niewątpliwie zawsze piastować duchowo w czystym i dziewiczym ciele; możesz ogarnąć Tego, który i ciebie, i wszystko ogarnia; możesz posiadać to, co w porównaniu z każdym przemijającym posiadaniem na tym świecie będziesz posiadała trwalej. Mylą się w tym niektórzy królowie i królowe tego świata, bo choć ich pycha dosięga nieba, a ich głowy dotykają chmur, będą w końcu zapomniani jak śmietnik

W powyższych słowach Klara nakreśla zarówno Agnieszce jak i każdej klarysce drogę do osiągnięcia pełni życia w Chrystusie. Przejęła ją, jak sama pisze, od Maryi, najsłodszej Matki i najlepszej nauczycielki życia. Aby ją praktykować, należy podjąć określone działania, to znaczy:

Piastować, czyli okazywać Bogu miłość, uwielbienie, najwyższą cześć i adorację połączoną z oblubieńczym oddaniem.

Ogarnąć, mieć spojrzenie stale utkwione w Eucharystii, gdyż sam Bóg niezmierzony pozwolił się ograniczyć do pokornej postaci eucharystycznego Chleba i jest z nami zawsze, zawsze nas strzeże i nasyca Swoim Ciałem.

Posiadać, a więc przyjąć dziedzictwo Ojca w niebie poprzez bardzo radykalne wyzucie się z wszelkiej własności ziemskiej, przyjęcie błogosławionego ubóstwa, bycie siostrą mniejszą, służebnicą Kościoła i sióstr we wspólnocie.

Niech droga formacyjna świętej Klary towarzyszy nam w myślach, sercu i w działaniu. Uczmy się na jej przykładem piastować Boga, ogarniać Go całą sobą i posiadać bogactwa duchowe, czyli starać się o skarb bezcenny w niebie, obiecany jedynie najuboższym.

Opublikowano 23 listopada 2019
Powered by CuteNews

Pisane sercem:

Medytacja nad Ewangelią
Klara – duchową formatorką
Stać się modlitwą, jak Franciszek i Klara…
Franciszek i jego duchowe siostry
O modlitwie
Powered by CuteNews


Ofiary

Jeśli chcesz nas wesprzeć materialnie:
PKO BP I ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Nr 58 1020 2892 0000 5902 0161 5863

Kontakt

KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W KRAKOWIE
ul. Grodzka 54, 31-044 Kraków

tel. +48 12 422 16 12
klaryski@klaryski.pl